משנה תורת המלך מערכת

בחוברת זו מופיע תקציר מהימן של הספר תורת המלך בלשון בהירה, כולל נספחים שונים [להורדה יש ללחוץ על הסמל בצד שמאל].

תוכן החוברת:

"מלך, לחם ומלחמה" - מאת מו"ר הרב יצחק גינזבורג שליט"א.

פרקי מבוא לספר תורת המלך

תקציר הספר תורת המלך.

נספחים