חוברת אלול תשס"ט מערכת

חוברת "עוד יוסף חי" מס' 15 [להורדה יש ללחוץ על הסמל בצד שמאל].

תוכן החוברת:

ברכה לשנה החדשה - מו"ר הרב יצחק גינזבורג שליט"א

על העצבות והשמחה חלק ב - הרב יצחק שפירא

יסוד הכפיה במלכות - הרב יוסף אליצור

מגידולי הישיבה - אגודת 'שכם-אחד'

חן המקום: שברים ותיקונים בשכם