על דורשי יחודך gorgyect nvimgmvk

על הישיבה הקטנה "דורשי יחודך"

דורשי יחודך היא ישיבה קטנה חסידית-ארץ-ישראלית
ליד ישיבת "עוד יוסף חי", בנשיאות הרב יצחק גיזבורג שליט"א.

ישיבת דורשי יחודך מתברכת בקשר הדוק עם הישיבה הגדולה השוכנת יחד איתה.

הישיבה ממוקמת ביישוב יצהר בשומרון, בקרבת שכם עיה"ק תבנה ותכונן.

המנהל החינוכי של הישיבה הוא ר' שמואל שפירא.

בישיבת דורשי יחודך משקיעים בלימוד התורה מתוך העמדת הקודש כיסוד החיים. אנו מאמינים שעיקר העבודה של תלמיד בגיל הנעורים היא העמידה מול ה'. גישה זו, מתוך יראת שמיים וחשק גדול לעובדו בלבב שלם, היא המנוע לכל ההתפתחות – הן בלימוד התורה, הן בעיון התפילה, והן בעשיית המצוות ומעשים טובים בשמחה ובטוב לבב .

• עבודת ה' היא המנוע לחיי תורה, ולימוד התורה ומעיינות החסידות מזינים ומרווים אותה.

• מתוך שמחה בעבודת ה' מגיעים לעמל תורה חי ופורה.

• כאשר יהודי עובד את ה' בתוך חבורה הרי הוא מתפתח עשרת מונים.

לכן אנו עמלים לעבוד את ה' כחבורה חיה ושמחה, ומתוך קשר אישי קרוב.

 

 "בכל דרכיך דעהו"

בחיים יהודיים שלמים בארץ ישראל, ובחיבור לאדמתה הקדושה, מתגלה הקדושה גם בכל ענייני החול.  כך ניתן לפנות לעסוק ב"חולין על טהרת הקודש" ובבניין קהילות של עובדי ה', בדרך לחידוש מלכות ישראל בארץ הקודש.