עדכון כסלו תשע"ב gorgyect nvimgmvk

משרד החינוך החליט לא לתקצב אותנו. הזכות עוברת לציבור!

בראש-חודש חשוון תשע"ב (27 אוקטובר 2011) התקבלה במשרד החינוך של מדינת ישראל ההחלטה להפסיק את התקציבים וההכרה בישיבה!

הצעד החמור והתקדימי הזה הוא שיאו של סיפור ארוך של התנכלות לישיבה מצד גורמים במשרד-המשפטים ומשרד-החינוך, ועיכוב תקציבי הישיבה הגבוהה במשך שנה שלמה, מאז תחילת שנה"ל תשע"א! בתחילה דחו אותנו במשך חודשים ארוכים בתירוצים מנהלתיים שונים, תוך סחבת מכוונת, עד שכעבור שנה התברר שמדובר במהלך מתוכנן שנועד 'לייבש' את הישיבה ולנסות להביא לסגירתה וכעת הופסקו גם תקציבי הישיבה הקטנה.

הצעדים הללו נגד הישיבה מצטרפים לשורה ארוכה של עלילות והתנכלויות, שניתן לכתוב עליהן סיפורים שלמים. רק נזכיר שכנגד מבנה הישיבה תלוי ועומד צו הריסה, למרות שהמבנה עצמו נבנה על-ידי משרדי ממשלה!

הנימוקים של משרד החינוך להחלטתו בעניין התקציבים הם פרסום הספר ההלכתי "תורת המלך" ועוד "חומר חסוי" שלא מסכימים לחשוף אותו בפנינו. מאחורי כל זה עומדים המשנה לפרקליט המדינה שי-ניצן וצוותו, המנהלים מרדף אובססיבי אחרי הישיבה ורבניה. גם "המחלקה היהודית" בשב"כ הפעילה לחץ ישיר על משרד החינוך בנושא.

גם בוועדת-החינוך של הכנסת (בישיבה בנושא בתאריך 16 נובמבר) תקפו חברי הועדה את החלטת משרד החינוך ואמרו שלא יתכן שמוסד חינוכי ייסגר כמכשיר לענישה קולקטיבית ולא ייתכן להשתמש בחומר חסוי שאי אפשר להתגונן מולו. בוועדה גם הודו נציגי משרד החינוך שזו כנראה הפעם הראשונה מאז קום המדינה שמוסד נסגר בצורה שכזו! חברי-הכנסת בוועדה קראו למשרד החינוך למצוא את הדרך לחזור בו מההחלטה האומללה, וגם אנו בישיבה מקווים שהדבר יעשה – ובהקדם.

ומה עושים בישיבה?

בתגובה לאיומי משרד החינוך אנו אומרים: לימוד התורה בישיבה ממשיך וימשיך בעזרת ה'. מאז ומתמיד היוו הישיבות את לב-לבו של קיום העם היהודי ואנו לא זקוקים לאישור מיוחד משלטון כזה או אחר בכדי לקיים את הישיבה ולהמשיך ללמוד וללמד. לאחרונה חל גם גידול מבורך במספר התלמידים, ואנו מקווים – דווקא עכשיו – להמשיך ולגדול.

כל עוד השלטונות העבירו תקציבים ותמיכה לישיבה – היתה זו הזכות שלהם לתמוך בלימוד התורה. עכשיו, כאשר הם בוחרים לעמוד מהצד השני, בדרך שהיא גם מכוערת ובלתי-דמוקרטית – ההפסד כולו שלהם  .   את התמיכות והתקציבים וההכרה הרשמית יכולים לשלול מאיתנו, אך לא לפגוע בישיבה כישיבה.

ובנוגע לקיום הישיבה מבחינה כלכלית אנו מזכירים שחצי מהתקציבים מעוכבים הגבוהה לא הגיעו אלינו כבר שנה שלמה. בכל זאת, הישיבה המשיכה להתקיים בזכות תרומות הציבור. כעת, כאשר גם תקציבי הישיבה הקטנה נשללו מאיתנו – אנו יוצאים במבצע נרחב להגדיל את מערך התרומות  .

אנו פונים לציבור הרחב, לכל מי שתומך בנו ומזדהה איתנו, ואומרים דבר פשוט ביותר: עכשיו זו הזכות שלכם לדאוג לתקציב הישיבה! כדי לאפשר את קיום הישיבה כראוי, אנו זקוקים במיוחד להוראות-קבע, "איש כמתנת ידו  ."

הצטרפו עכשיו לתמיכה בישיבה, ועזרו לנו להשמיע את קול התורה והיהדות הנאמנה ללא מורא. "וכאשר יענו אותו – כן ירבה וכן יפרוץ".