עדכון: מסגרת "דורשי יחודך" gorgyect nvimgmvk

על משמעות השם 'דורשי יחודך' עבורנו.

השם "דורשי יחודך" לקוח מתוך התפילה העתיקה "אנא בכח", שיש לה משמעות מיוחדת בפנימיות התורה. המסורת החסידית מספרת שר' שניאור זלמן, אדמו"ר הזקן, אמר פעם על בנו-ממשיכו ר' דובער (אדמו"ר האמצעי) ועל תלמידו הגדול ר' אהרן מסטרושילא - ששניהם יחד הם בבחינת "דורשי יחודך". מכאן באה ההשראה לקרוא לישיבה הקטנה בשם זה, המבטא את חיבור עבודת המֹח המופשטת עם עבודת הלב המורגשת, בנוסח "חסידי-ארץ-ישראלי".  

כזכור, משרד החינוך הורה לאחרונה לסגור את הישיבה הקטנה "דורשי יחודך". אמנם, לא רצינו לוותר על השם החביב לנו, עם המשמעות שהוא נושא – ולכן החלטנו לקרוא כעת בשם "דורשי יחודך" למסגרת חינוכית ייחודית הקיימת בכיתות-הלימוד בתוך מוסדות "עוד יוסף חי".

מתוך תפילה לה' יתברך שימשיך להרבות גבולנו בתלמידים "דורשי יחודך – כבבת שמרם".