יסוד שביסוד תשע"ג gorgyect nvimgmvk

התוועדות ואזכרה

"יסוד שביסוד"

התוועדות עם מו"ר
הרב יצחק גינזבורג שליט"א
ביום ראשון כ"ה באייר, 20:00

בישיבת 'עוד יוסף חי' ביצהר

 

האירוע מוקדש לזכר חברנו הקדוש
אביתר בורובסקי הי"ד
ביום השבעה להרצחו

 עזרת נשים פתוחה

ישיבת עוד יוסף חי    02-9974666