עלון שבועות תשע"ג מערכת

העלון המעוצב שנשלח לידידי הישיבה

מהתוכן:

נעשה ונשמע

ממדבר מתנה - הרב יצחק שפירא

על גרי הצדק - יוסף פלאי

מנוי נכרי לשררה - הרב יוסי אליצור