כן ירבה וכן יפרוץ מערכת

תגובת הישיבה לאירועים האחרונים

"וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ". 

 זו הפעם הראשונה שמדינת ישראל סוגרת בית מדרש שבו לומדים תורה, בגלל התורה שלומדים בו. 

 הפיכת מבנה בית המדרש למוצב צבאי מהווה חילול מקום קדוש, כפי שקובעת תורת ישראל.

 הישיבה גורשה בעבר מקבר יוסף, אבל קולה הלך וגבר למרות ההתנכלויות הנמשכות של השלטון. גם עכשיו הישיבה מתכוונת בעזרת ה', להמשיך את לימוד התורה ולהשמיע את קול התורה ברמה. 

אנו קוראים לכל אוהבי התורה למחות על הפשע ולהגביר את קול התורה עד שנזכה שכל עם ישראל ילך לאורה. 

 

עדכונים שוטפים על המתרחש - באתר "הקול היהודי"