עלון חגים תשע"ו מערכת

עלון לחגי תשרי תשע"ו לחצו על הסמל לפתיחת הקובץ

שנה טובה ומתוקה!