פרשת וזאת הברכה לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

פרשת וזאת הברכה לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות. מתוך מעין גנים תשס"ב בעריכת איתיאל גלעדי.

דברי תורה לפרשת האזינו – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברי תורה לפרשת האזינו – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברים עמוקים ורמזים מתוקים מתוך 'דבר תורה יומי' שכתב הרב עצמו. א. כל השירות בתנ"ך באות ליתן ביטוי מוחשי לרגש

פרשת האזינו לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

פרשת האזינו לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות. מתוך מעין גנים תשס"ב בעריכת איתיאל גלעדי.

דברי תורה לפרשת וילך – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברי תורה לפרשת וילך – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברים עמוקים ורמזים מתוקים מתוך 'דבר תורה יומי' שכתב הרב עצמו. א. "וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל

פרשת וילך לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

פרשת וילך לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות. מתוך מעין גנים תשס"ב בעריכת איתיאל גלעדי.

דברי תורה לפרשת נצבים – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברי תורה לפרשת נצבים – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברים עמוקים ורמזים מתוקים מתוך 'דבר תורה יומי' שכתב הרב עצמו. א. "אתם נצבים היום כלכם לפני הוי' אלהיכם ראשיכם

התשובה והגאולה – הרב יצחק שפירא

התשובה והגאולה – הרב יצחק שפירא

על הקשר בין התשובה והגאולה. עלינו להאמין בגאולה הקרבה ולהאמין בכוחנו לעשות תשובה. נחלקו חכמינו בגמרא (סנהדרין צז, ב): "רבי

פרשת נצבים לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

פרשת נצבים לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות. מתוך מעין גנים תשס"ב בעריכת איתיאל גלעדי.

יש תשובה!  – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

יש תשובה! – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

סוף-כל-סוף ודאי נעשה תשובה, מרצון חופשי שבא מהתעוררות עמוקה של הנפש השומעת את קול דודי דופק… עיון בסוגיית התשובה והגאולה.

פרשת כי תבא לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

פרשת כי תבא לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות. מתוך מעין גנים תשס"ב בעריכת איתיאל גלעדי.