דברי תורה לפרשת מסעי – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברי תורה לפרשת מסעי – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברים עמוקים ורמזים מתוקים מתוך 'דבר תורה יומי' שכתב הרב עצמו. א. בפרשתנו, בפרשת הפרשת ערי מקלט למכה נפש בשגגה

פרשת מסעי לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

פרשת מסעי לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה לפי הקבלה בין שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות. חסד: מסעות של אהבה פרשת מסעי מתארת

המסע אל הארץ – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

המסע אל הארץ – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

"שיעור מולדת" על הקשר המשולש והמתחדש בין עם ישראל לארץ ישראל – דרך התורה שבארץ, העם שבארץ והארץ שבארץ. פרשת

דברי תורה לפרשת מטות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברי תורה לפרשת מטות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברים עמוקים ורמזים מתוקים מתוך 'דבר תורה יומי' שכתב הרב עצמו. א.  "ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב".  תרגום יונתן:

ויאמר בני גד ובני ראובן – ר' הלל ליברמן הי"ד

ויאמר בני גד ובני ראובן – ר' הלל ליברמן הי"ד

מתוך הספר אהבת-הארץ. "ויאמר בני גד ובני ראובן אל משה לאמר עבדיך יעשו כאשר אדני מצוה" (במדבר לב, כה). בכל הפרשה

פרשת מטות לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

פרשת מטות לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות. מתוך מעין גנים תשס"ב בעריכת איתיאל גלעדי.

דברי תורה לפרשת פנחס – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברי תורה לפרשת פנחס – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברים עמוקים ורמזים מתוקים מתוך 'דבר תורה יומי' שכתב הרב עצמו. א. בענין שרש נשמת פינחס וגלגוליו איתא בכתבי האריז"ל:

פרשת פינחס לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

פרשת פינחס לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות. מתוך מעין גנים תשס"ב בעריכת איתיאל גלעדי.

דברי תורה לפרשת בלק – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברי תורה לפרשת בלק – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברים עמוקים ורמזים מתוקים מתוך 'דבר תורה יומי' שכתב הרב עצמו. א. במקום אחד מצאנו שבלעם הוא ה"לעומת זה" של

שמירת העינים – איתיאל גלעדי

שמירת העינים – איתיאל גלעדי

לפרשת בלק ולחודש תמוז. על פי ספר יצירה כל אחד מחדשי השנה מונהג על ידי חוש אחר, אותו יש לחזק