פרטים לתרומה בהעברה בנקאית

בנק פאגי- 52
סניף פתח תקוה - 181
מספר חשבון 114987
אפשרות נוספת:
בנק הדואר - 09
סניף ראשי - 001
מספר חשבון 3872804

* התרומה מוכרת לצרכי מס ע"פ סעיף 46

* אנא שילחו הודעה על תרומתכם בכדי שנוכל לשלוח קבלה