דברי תורה לפרשת פקודי – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברי תורה לפרשת פקודי – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

עמוקים ורמזים מתוקים מתוך 'דבר תורה יומי' שכתב הרב עצמו. א. "אלה פקודי המשכן…". סופי תבות "אלה פקודי המשכן" – הין. בכל חמשה

מפקד בני ישראל – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

מפקד בני ישראל – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

מתוך מעין גנים בעריכת איתיאל גלעדי. מנין של חביבות פרשתנו היא מקור עיקרי למושג החשבון בתורה, בהיותה הפרשה היחידה שפירוש

פקידה של ברכה – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

פקידה של ברכה – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

יש ספירה שחוסמת את הברכה ויש ספירה של משה רבינו שמביאה ברכה עד בלי די, "בלי עין הרע"… פרשת פקודי,

דברי תורה לפרשת ויקהל – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברי תורה לפרשת ויקהל – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברים עמוקים ורמזים מתוקים מתוך 'דבר תורה יומי' שכתב הרב עצמו. א.  כמה מהמפרשים ציינו את הסמיכות של סוף פרשת

פרשת ויקהל לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

פרשת ויקהל לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות. מתוך מעין גנים תשס"ב בעריכת איתיאל גלעדי.

השבת והמשכן – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

השבת והמשכן – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

מתוך מעין גנים בעריכת איתיאל גלעדי. פרשתנו עוסקת בצווי משה לישראל על עשית המשכן וכליו, כהמשך לסדרת פרשיות המשכן הקודמות.

המחשבה, המעשה, והנס – הרב יצחק שפירא

המחשבה, המעשה, והנס – הרב יצחק שפירא

לתכנן היטב מתחילה, לדאוג לביצוע המדויק, ולזכות לסייעתא דשמיא מעשה המשכן נכתב בתורה פעמיים: הציווי על מלאכת המשכן ובגדי הכהונה נכתב

דברי תורה לפרשת כי תשא – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברי תורה לפרשת כי תשא – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברים עמוקים ורמזים מתוקים מתוך 'דבר תורה יומי' שכתב הרב עצמו. א. "ועשית כיור נחשת וכנו נחשת לרחצה". ידוע שבכלי

משה רבינו מול עגל הזהב – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

משה רבינו מול עגל הזהב – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

משה רבינו הוא "ממוצע מחבר" בין ישראל לה', ואילו עגל הזהב הוא "ממוצע מפסיק". מעובד מדברי הרב. עומק פרשת כי

שמן משחת קדש – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

שמן משחת קדש – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

המחלוקת על הכנת שמן-המשחה. מעובד מדברי הרב. לאחר הציווי על הכנת כלי הקדש, מופיע בפרשתנו הציווי על הכנת שמן המשחה.