זוכרי קדושתך תשע"ח

  ברוך ה' זכינו גם השנה להוציא חוברת ובה מאמרים תורניים, פרי עטם של התלמידים היקרים שעמלו לכתוב ולסכם את הסוגיות שלמדו במהלך השנה בשיעורי עיון, בשיעור א' עם הרב…

להמשך קריאה זוכרי קדושתך תשע"ח