זוכרי קדושתך תשע"ח

זוכרי קדושתך תשע"ח

 

ברוך ה' זכינו גם השנה להוציא חוברת ובה מאמרים תורניים, פרי עטם של התלמידים היקרים שעמלו לכתוב ולסכם את הסוגיות שלמדו במהלך השנה בשיעורי עיון, בשיעור א' עם הרב יהושע אנטמן ושיעורים ב' ג' עם הרב משה אנטמן.

בעניין העריכה, את הסיכומים כתבו התלמידים לבד, השתדלנו שלא לגעת במה שכתבו התלמידים ולשמור על סגנונם, אולם בכמה מקומות סידרנו וערכנו את הדברים.

תודה רבה לתלמידים שעמלו ללמוד ולסכם, שיזכו לברכת ה' – ללמוד וללמד לשמור ולעשות. לרב משה אנטמן שדחף וריכז את העבודה. להורים היקרים שעומדים לצידנו (גם מאחורי הקלעים…), וכמובן לבורא עולם הנותן כח ושמחה לעסוק בדברי תורתנו הקדושה.

אנחנו מקוים שהדברים יהיו פתח להמשך נביעה של לימוד ויצירה, ונשכה להמשיך לשמוח בדברי התורה כנתינתם מסיני.

כתיבת תגובה