תורת המלך חלק א'

הספר 'תורת המלך' חלק ראשון, יוצא מתוך בירורי ההלכה שנעשים במכון התורני של הישיבה. הספר הוא הראשון מתוך סדרת ספרים של בירורי הלכה מקיפים בנושאים הנוגעים למלכות ומלחמות, כשהספר הנוכחי עוסק בנושא נפשות, החל מאיסור הריגת גוי ועד שיקולי נפשות בעת מלחמה.

מהם דיני מלחמה?

ספרות הלכתית לא מעטה נכתבה על "דיני צבא ומלחמה", אבל כאשר אנו פותחים את הספרים והמאמרים אנו מגלים שרובם הגדול אינו עוסק בהלכות המלחמה עצמן אלא בהרבה הלכות אחרות הנוגעות לצבא ולשעת מלחמה: השבת בצבא ובמלחמה, הכשרות בצבא ובמלחמה, וכיוצא בזה.

כאשר ר' ישראל מאיר הכהן מראדין זי"ע, בעל "החפץ חיים", כתב את הספר "מחנה ישראל" עבור יהודים שגויסו לצבא הרוסי, היה צורך גדול  להסביר לאותם יהודים על דיני כשרות ושבת במחנה הצבא. אולם לא היה טעם לכתוב למפקדי הצבא כיצד יש לנהל מלחמה על פי התורה, שכן הגנרלים הרוסיים, כידוע, לא כל כך התעניינו בנושא…

לצערנו, גם במלחמות שמתנהלות בדור האחרון בארץ הקודש, ראשי הצבא אינם חשים מחוייבות לנהל את המלחמות על-פי תורה. אולם ברור שצריך לשנות את המצב הזה ולהציב משנה-הלכתית סדורה וברורהבסוגיות אלו; פשוט לנסות להבין מה באמת אומרת התורה בהלכות אלו, כמו בכל מקצוע בתורה.

על הספר

נראה שבספר שלפנינו יש תרומה חשובה למשימה הזו של הלכה ברורה בסוגיות הללו.

הספר שנכתב ע"י הרבנים יצחק שפירא ויוסי אליצור הוא פרי עמל רב שנעשה בין כותלי הישיבה והמכון התורני. בעבודת המכון התורני יש לא רק עבודה חשובה של סדרנות, אלא גם ירידה לעומק ההלכה בסוגיות שנראות עמומות, והכל מתוך הנחת-יסוד פשוטה שבכל תחומי התורה יש לדון בכלים ההלכתיים המקובלים.

למשל, כשבאים לדון במי מותר לפגוע במהלך מלחמה, יש לדון תחילה גם במקרים פרטיים, כמו רוצח המשתמש בבן-ערובה וכיו"ב. כך יש לדון בכל דבר כדרכה של תורה, דיון בפרטים ודיון בכלל, תוך כדי חתירה למסקנה על פי שיקול-דעת הלכתי מובהק.

למעשה, בעבודה זו יש המשך לעבודה החשובה של הרב שפירא בספר 'אל הר המור' העוסק בעליה להר הבית על פי ההלכה. כמעשהו בראשון כך מעשהו כאן, מתון ומסיק כדרכה של תורה.

מתוך הסכמת הרב דב ליאור שליט"א

"דומני שאין עוד חיבור שמאסף את כל הנושאים השייכים לתחום הזה בספר אחד. ראיתי ושמח לבי בראותי יצירה נפלאה מלאה וגדושה בהבאת המקורות ובהסברת הנושאים… נעשתה כאן מלאכת קודש שראויה לכל הערכה וציון…. ראוי הספר הזה לעלות על שולחן מלכים, מאן מלכי רבנן, וכל שוחרי תורה ואוהביה, שיראו איך תורת ישראל מדריכה את האדם הן בחיים האזרחיים הרגילים והן בזמן מלחמה".

להזמנות: מלאו פרטים ב'צור קשר'

השארת תגובה