דרך ארוכה וקצרה – הקדמה לספר התניא

(מעובד ע"י אלעד קלר משיעורים שנמסרו במסגרת סדר לימוד התניא בישיבה. לא מוגה.) כמנהג חסידים מקדמת דנא, את ספר התניא מתחילים ללמוד כבר מהנוסח המופיע בשער. ככל ספר התניא שמילותיו…

להמשך קריאה דרך ארוכה וקצרה – הקדמה לספר התניא