תורת המלך חלק ב'

חלק שני בסדרת ספרי תורת המלך מבית המכון התורני שע"י ישיבת עוד יוסף חי. החלק עוסק בענייני ציבור ומלכות.

מתוך הסכמת הרב דב ליאור שליט"א

"דומני שאין עוד חיבור שמאסף את כל הנושאים השייכים לתחום הזה בספר אחד. ראיתי ושמח לבי בראותי יצירה נפלאה מלאה וגדושה בהבאת המקורות ובהסברת הנושאים… נעשתה כאן מלאכת קודש שראויה לכל הערכה וציון…. ראוי הספר הזה לעלות על שולחן מלכים, מאן מלכי רבנן, וכל שוחרי תורה ואוהביה, שיראו איך תורת ישראל מדריכה את האדם הן בחיים האזרחיים הרגילים והן בזמן מלחמה".

להזמנות: מלאו פרטים ב'צור קשר'

השארת תגובה