נתן הוא ואמרה היא

מתוך השיעור הכללי של הרב יצחק שפירא שליט"א בישיבה. הקושיות בגמרא הגמרא במסכת קידושין (דף ה:) מביאה ברייתא שאומרת איך מקדשים אשה בכסף: תנו רבנן: כיצד בכסף? נתן לה כסף…

להמשך קריאה נתן הוא ואמרה היא