הכל משתקף אצלך… | מייל שבועי פרשת קרח תש"פ

בפרשתנו אנו קוראים על קרח ועדתו, על מחלוקתם על משה ועל אהרן ועל סופם הקשה.

על פי הגישה החסידית, הדברים הכתובים בתורה קיימים בכל אדם, בכל מקום ובכל זמן, ועל כל אחד מוטל למצוא את אותם הדברים בנפשו, להתבונן בהם ולעבוד איתם את בוראו.

במאמר השבוע – משה ואהרן, קרח, ראשי הסנהדראות ודתן ואבירם יתכנסו יחדיו לתוך אדם אחד, יבטאו נטיות נפשיות שונות וילמדו אותנו עם אלו חלקים בנפש נתעצם ונזדהה.

מוכנים? בואו איתנו –

ראית פעם את ה'?

מיהו משה רבינו בנפש?

משה רבינו הוא הצדיק הגדול, ראש בני ישראל – אותו אחד שמדבר עם ה' יתברך 'פה אל פה, במראה ולא בחידות', הוא פשוט רואה וחווה את מציאות ה' בעולם כל הזמן.

בנפש – זהו המקום העליון שלנו, בו נוכחות ה' בחיינו ודאית לנו לגמרי, ואין שום מקום לדיון או לספקות 'היש ה' בקרבנו אם אין…'. מבחינת מקום נפשי זה, רצון ה' ממנו ברור לנו תמיד.

לפחות תתגעגע לזה…

אם זהו משה, אז מיהו 'אהרן שבנפש'?

"ויקהלו על משה ועל אהרן…" – אהרן נמצא יחד עם משה בכל הסיפור, תלונות קרח מופנות גם כלפיו, ומבחן המחתות מתקיים בעיקר מולו.

אך בכל זאת, 'צדיקותו' של אהרן אינה מתבטאת, כמשה אחיו, במסירת דבר ה' לעם. על אהרן נאמר שהוא 'אוהב את הבריות', ותפקידו הוא הדלקת הנרות, המתפרשת בחסידות כ'הדלקת' והלהבת נשמות עם ישראל לאביהם שבשמים.

בנפש – זהו המקום המתגעגע לה', בו אנו לא חווים את מציאות ה' כדבר מובן מאליו, אך כן רוצים לחיות כך ומאד מתלהבים מצדיקים החיים בצורה זו של ודאות פשוטה שיש להם בקיומו של הבורא.

אולי לא?!

נעבור לקרח.

מהי טענתו של קרח? "רב לכם, כי כל העדה כלם קדושים, ובתוכם הוי', ומדוע תתנשאו על קהל הוי'?!"

קרח הוא אותו אחד המערער על קיומה של ודאות בהירה. על כל אמת פשוטה שיאמרו לו הוא יטען – מי אמר שזה כך ולא אחרת? הוא לא מוכן להסכים לכך שיש מישהו שאומר שכך רצון ה' ולא אחרת.

כך אצלנו בנפש – אם הצלחנו לזהות אצלנו את המקום בו אנו בטוחים בנוכחות האלוקית בחיינו, וגם אם לא לחיות כך לפחות לרצות ולהתגעגע לכך, מיד צץ לו איזה 'קרח' קטן הכופר בודאות הזו וטוען שיכול להיות גם אחרת.

מקום נפשי זה הוא בעיקר הטלת ספק – ובאמת בפשט הפסוקים קרח לא אומר מה הוא רוצה, אלא בעיקר כופר בסמכות משה לומר את דבר ה'.

(ובמאמר מוסגר – מי הם 250 ראשי הסנהדראות? אפשר לומר שהם ה'אהרן של קרח'.

אם אהרן מתלהב מכך שיש את משה, הם מתלהבים מהרעיון של קרח. הם מסכימים שיש דבר כזה קשר עם ה', וחיות של קדושה, אך נהנים מהמחשבה שאולי זה הם ולא משה).

אין כזה דבר!

מי הם דתן ואבירם?

לעומת קרח שרק מערער על סמכות המנהיג, דתן ואבירם מנצלים את החולשה שהתעוררה בעקבות הטלת הספק וטוענים שעצם היציאה ממצרים היתה טעות – "המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר…" .

דתן ואבירם 'משדרגים' את הטענה של קרח. לאחר שהוא כופר בסמכות משה למסור את דבר ה', הם כבר כביכול טוענים שאין כזה דבר 'דבר ה", עדיף לחזור אחורה בזמן ולא להיכנס להרפתקאה של הליכה אחרי מישהו שבכלל לא קיים…

לכולנו קיים מקום כזה בנפש – הספקות הממלאים את ליבנו מובילים אותנו למסקנה ש'אין כזה דבר', וחבל לחלום ולדמיין דמיונות שווא.

'משה אמת ותורתו אמת…'

עד כאן הראנו כיצד הדמויות בפרשה מתרוצצות בקרבנו. ההתבוננות בכך עוזרת לנו לסדר טוב את שלל נטיות הנפש שלנו ולעבוד איתם בצורה מתוקנת.

שנזכה להצליח להזדהות עם המקום בו אנו בטוחים בקשר התמים שלנו עם ה' יתברך, ועם הגעגועים התמידיים של הנשמה למקור חוצבה, ולהתרחק מכל נטיה של 'לפנצ'ר' לעצמנו את האמונה בה' הטוב.

שבת שלום!

בית 'עוד יוסף חי'.


לקבלת המייל השבועי לחצו כאן

כתיבת תגובה