"והאלקים יבקש את נרדף" | מייל שבועי פרשת ויגש תשפ"א

שלום לידידינו היקרים!

שבוע קשה עובר עלינו. קמנו בבוקר יום שני לשמע הרצח המזעזע של אסתר הורגן הי"ד בידי האויב הערבי, והמשכנו לאירוע הקשה והמזעזע בו שוטרי משטרת ישראל הרגו את עלם החמודות אהוביה סנדק ז"ל.

כולנו עוד מזועזעים מהתרת דמם של הנערים. הנערים הצדיקים האלו עוברים במשך שנים התנכלויות ורדיפות בלתי פוסקות מצד השלטונות ורדיפות אלו הן אלו שהובילו, בסופו של דבר, להרג הנורא.

בהקשר זה, נדבר במאמר השבוע על הנרדפים. 'והאלקים יבקש את נרדף' – נתבונן בשני פירושים הפוכים ומשלימים לפסוק ונראה כיצד אנו מעדיפים ושמחים להיות בצד הנרדף ולא בצד הרודף.

'והאלקים יבקש את נרדף'.

המשמעות הפשוטה של הפסוק "והאלוקים יבקש את נרדף" הוא כך: שם אלוקים זו מידת הדין, מידת הדין מבקשת-תובעת את העוול שעושים לנרדף. בעצם ה' נמצא בצד של הנרדף, ותובע את דינו מהרודף.

בפירוש זה של הפסוק, ה' נמצא יחד עם הנרדף. ולכן הנרדף אינו רוצה להיות במקום הרודף, הוא מעדיף להיות נרדף ואפילו להיהרג מאשר להיות רודף.

אך כאשר מתבוננים קצת יותר לעומק מבחינים שמעבר למידת הדין הכתובה בפסוק ישנה גם מידת הרחמים. כיצד?

על מנת להסביר זאת נתבונן תחילה במילה "יבקש". כתוב בתהילים "בקשו פני תמיד" כלומר חפשו תמיד את הקשר עם ה'. אנחנו כיהודים מחפשים את ה' מאד רוצים 'לתפוס' אותו ולהיות איתו בקשר.

כך גם בפסוק שלנו ה' מחפש את הנרדף הוא מאד רוצה להיות בקשר עם הנרדף, מדוע? כיוון שאצל הנרדף בפנים יש המון רחמים, הנרדף כל הזמן רוצה שהמציאות תהיה אחרת, תהיה טובה יותר, שיפסיקו לרדוף אותו ושהכל יהיה טוב.

הקב"ה רואה את העוול שנעשה לנרדף והוא כועס, הוא מתלבש במידת הדין ותובע את עלבונו של הנרדף, אך ה' לא אוהב להתלבש במידת הדין, לכן ה' מחפש להיות בקשר עם הנרדף המלא רחמים ורוצה שהמציאות תהיה טובה יותר, כדי שגם הוא יהיה מלא רחמים על המציאות כמו הנרדף ולא יתלבש במידת הדין.

מבקש רחמים…

כך עולה שישנו את הפשט, בו הקב"ה רודף את הרודף כיוון שהוא עם הנרדף (כמובן שאין מקרא יוצא מידי פשוטו). אך ישנו פירוש פנימי, על פיו בעיקר מה שחשוב לקב"ה זה להיות עם הנרדף בגלל מידת הרחמים שבו.

כעת כאשר אנו מבינים שיש שני פירושים בפסוק, אחד של מידת הדין ואחד של מידת הרחמים, אנחנו צריכים לשים לב באיזה פירוש אנו רוצים להתמקד. האם אנו בעיקר רוצים שה' ירדוף את הרודפים, כך שאנו מתנהגים בצורה כזו של נקמה ודין; או שאנו בעיקר רוצים את הרחמים, שהמציאות תהיה טובה יותר.

כפי שאמרנו ה' מבקש דווקא את הנרדף הוא מחפש את הרחמים שנמצאים בתוכו לכן עלינו לרצות יותר ויותר את הרחמים הנמצאים בתוכנו (כמובן מבלי לשכוח את הפירוש הפשוט ומבלי לוותר חס ושלום על המלחמה והמחאה הנמרצת כנגד העוול והרשעות).

שמחים להיות נרדפים.

כאשר אנו רוצים להתמקד במידת הרחמים, בעצם אנו אומרים שאנחנו שמחים להיות בצד של הנרדפים, ולא מקנאים בצורת ההתנהגות והחיים של הרודפים. במה ה' הכי מתעניין? ברחמים שיש לנרדף על המציאות, ברצון שלו שהכל יהיה אחרת, שיהודים לא ירדפו יהודים ושכל היהודים יהיו קשורים לה'.

אנחנו לא רוצים שיהיה לנו כח כמו הרודפים ונתנהג כלפיהם באותה צורה וסגנון בו הם התנהגו כלפינו. אלא אנחנו רוצים שה' ירחם על המציאות, שכבר לא יהיו לא נרדפים ולא רודפים.

אך כאשר ישנם כאלו, ה' רוצה שנהיה בצד של הנרדפים, שם הוא נמצא, מחפש את הרחמים. לכן אנחנו בצד של הנרדפים ויותר מזה אנחנו מוכנים לקבל יסורים ולשלם מחירים כדי להיות בצד של הנרדפים.

כאשר אנו שמים לב שיש רדיפה ואנו בוחרים להיות בצד של הנרדפים, אנחנו רוצים גם את החיצוניות וגם את הפנימיות. אנחנו כואבים על המצב – במידת הדין. ואנחנו רוצים שה' ירחם – במידת הרחמים.

למה הם מגיבים כך?

כאשר דוד המלך היה עם שאול במערה הוא מסר את נפשו ואת נפש כל החיילים שלו כדי לא להיות מהרודפים. הוא היה יכול להרוג את שאול, אך ידע ש'האלקים מבקש את נרדף' והוא בחר להיות עם הנרדף ועם הקב"ה ולא להיות ח"ו מהרודפים.

כמו כן גם אנחנו שמחים מאד שאנחנו בצד של הנרדפים, תומכים בנוער הגבעות, לא מגנים ולא כועסים, אלא אנחנו איתם נרדפים כי ה' איתם מחפש את הרחמים שלהם על המציאות ואת הרצון שהכל יהיה אחרת.

לאחר שאנו שמים לב שאנו בצד הנכון, אנחנו יכולים לשים דגש גם על הרחמים שיש בתוכנו, ולא רק על מידת הדין המתוחה על הרודף.

שנזכה שה' יתמלא רחמים עלינו, ינחם את המשפחות האבלות, ויוציאנו מאפילה לאורה ומשעבוד לגאולה במהרה בימינו אמן.


לקבלת המייל השבועי לחצו כאן

כתיבת תגובה