אז יבקע כשחר אורך – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

הסוד במקלו של יעקב אבינו מתוך 'מעין גנים' בעריכת איתיאל גלעדי בתפלת יעקב טרם פגישתו עם עשו הוא מתמצת את כל תולדות חייו מעת שיצא מארץ ישראל עד לרגע זה:…

להמשך קריאה אז יבקע כשחר אורך – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

בזכות ארץ ישראל – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

"זכות ארץ ישראל" היא משהו משותף לפרשת וישלח ולי"ט בכסלו - חג הגאולה של אדמו"ר הזקן. לפני מאתים וארבע-עשרה שנים, בי"ט בכסלו תקנ"ט, השתחרר מהכלא הרוסי רבי שניאור זלמן מליאדי,…

להמשך קריאה בזכות ארץ ישראל – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

פרשת ויצא לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה לפי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות - מחסד עד מלכות מתוך מעין גנים תשס"ב, בעריכת איתיאל גלעדי חסד: "ליעקב אשר פדה את אברהם" כפי שראינו בכמה פרשות, גם…

להמשך קריאה פרשת ויצא לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברי תורה לפרשת ויצא – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברים עמוקים ורמזים על הפרשה - מתוך "דבר תורה יומי" שכתב הרב עצמו. במיוחד על הפסוק "ויפגע במקום". א. פרשת ויצא היא הפרשה השביעית בתורה – "כל השביעין חביבין". בפרשת…

להמשך קריאה דברי תורה לפרשת ויצא – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

סולם בין שמים וארץ – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

למשמעות הסולם שרואה יעקב אבינו בחלום. מעובד מדברי הרב. ע"פ מעין גנים לפרשת ויצא. נדפס בעלון 'הרכבת נוסעת' בראש פרשתנו מצוין שיעקב יצא מבאר שבע, אף שבפרשת תולדות כבר אמור שיצא לדרכו.…

להמשך קריאה סולם בין שמים וארץ – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

יין יצחק לפרשת ויצא – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

ליקוטים מדברי הרב על הפרשה. א. (כח, יא) ויפגע במקום, על המקום כתוב "הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו", ואת זה מרגישים על ידי קיום שש המצוות התמידיות. על ידן הוא…

להמשך קריאה יין יצחק לפרשת ויצא – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

פרשת תולדות לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות - מחסד עד מלכות. דוגמא מ'ראשון': "אברהם הוליד את יצחק" מלמד על הזהות בין אברהם ויצחק, שאפילו קלסתר פניהם היה דומה.…

להמשך קריאה פרשת תולדות לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

ברכת יצחק – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

עבודתו של יצחק אבינו אינה כעבודתו של אברהם ואינה כעבודת יצחק. יצחק רוצה לראות גילוי אלוקות בכל המציאות... "וַיֶּאֱהַב יִצְחָק אֶת עֵשָׂו כִּי צַיִד בְּפִיו וְרִבְקָה אֹהֶבֶת אֶת יַעֲקֹב". מדוע…

להמשך קריאה ברכת יצחק – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברי תורה לפרשת חיי שרה – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברים עמוקים ורמזים על הפרשה - מתוך "דבר תורה יומי" שכתב הרב עצמו. רמז אחד מתוך הדברים: "אברהם = רחם; שרה = דין אמת. נמצא שהיחוד של אברהם ושרה הוא…

להמשך קריאה דברי תורה לפרשת חיי שרה – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

שליח למדן ירא-שמים וחסיד – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

כיצד צריך להיות שליח? ראשי תיבות: שליח, למדן, ירא-שמים, חסיד. מעובד מדברי הרב. ע"פ התוועדות כ"ח חשוון ה'תשס"ח. נדפס בעלון 'הרכבת נוסעת' בפרשת השבוע אנו פוגשים את ה"שליח" הראשון –…

להמשך קריאה שליח למדן ירא-שמים וחסיד – מו"ר הרב יצחק גינזבורג