ארבעה יסודות בנפש הבהמית – הרב יצחק שפירא

סיכום שיעור בישיבה בספר התניא פרק א. הסיכום אינו מוגה והועלה לאתר לתועלת הלומדים בתניא היומי. ערך: אלעד קלר. לשון אדמו"ר הזקן בספר התניא פרק א, בביאור הנפש הבהמית: "אך…

להמשך קריאה ארבעה יסודות בנפש הבהמית – הרב יצחק שפירא

דרך ארוכה וקצרה – הקדמה לספר התניא – הרב יצחק שפירא

מעובד ע"י אלעד קלר משיעורים שנמסרו במסגרת סדר לימוד התניא בישיבה. לא מוגה. כמנהג חסידים מקדמת דנא, את ספר התניא מתחילים ללמוד כבר מהנוסח המופיע בשער. ככל ספר התניא שמילותיו…

להמשך קריאה דרך ארוכה וקצרה – הקדמה לספר התניא – הרב יצחק שפירא

דרך ארוכה וקצרה – הקדמה לספר התניא

(מעובד ע"י אלעד קלר משיעורים שנמסרו במסגרת סדר לימוד התניא בישיבה. לא מוגה.) כמנהג חסידים מקדמת דנא, את ספר התניא מתחילים ללמוד כבר מהנוסח המופיע בשער. ככל ספר התניא שמילותיו…

להמשך קריאה דרך ארוכה וקצרה – הקדמה לספר התניא