ר' מרדכי יוסף מאיזביצא – מערכת

ל-ז' טבת יום פטירתו של האדמו"ר רבי מרדכי יוסף מאיזביצא, בעל 'מי השילוח'. ר' מרדכי יוסף היה מגדולי תלמידי ר' שמחה בונים מפרשיסחא. לפני בואו לפרשיסחא, מכר את כל אשר…

להמשך קריאה ר' מרדכי יוסף מאיזביצא – מערכת

ה"בני יששכר" – מערכת

לי"ח בטבת, יום פטירתו של הרב ר' צבי אלימלך שפירא מדינוב, בעל הבני-יששכר. ר' צבי אלימלך היה מגדולי אדמו"רי הונגריה, היה תלמיד לשנים מענקי הדור, ה"חוזה מלובלין" ור' מנחם מנדל…

להמשך קריאה ה"בני יששכר" – מערכת

אדמו"ר הזקן – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

לכ"ד בטבת, יום פטירת אדמו"ר הזקן, ר' שניאור זלמן מליאדי, בעל התניא והשו"ע. מעובד מדברי הרב יצחק גינזבורג שליט"א בכינוס ילדים כ"ד טבת תשס"ז. בצעירותו הגיע אדמו"ר הזקן ללמוד אצל…

להמשך קריאה אדמו"ר הזקן – מו"ר הרב יצחק גינזבורג