אדמו"ר האמצעי – מערכת

לתאריכים ט-י בכסלו ט' וי' בכסלו הינם תאריכים מיוחדים בחיי ר' דב בער (דובער), "אדמו"ר האמצעי", השני לשושלת אדמו"רי חב"ד-ליובאוויטש. ר' דובער נולד בט' כסלו התקנ"ח לאביו ר' שניאור זלמן…

להמשך קריאה אדמו"ר האמצעי – מערכת