אברהם בן אברהם – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בסיפור חייו של גר-הצדק, הגרף פוטוצקי. סיכום שיעור של הרב יצחק גינזבורג שליט"א (נרשם ע"י איתיאל גלעדי). חז"ל מלמדים כי שבועות, זמן מתן תורתנו, הוא יום הפטירה (וגם יום…

להמשך קריאה אברהם בן אברהם – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

ר' חיים מוולוז'ין – מערכת

לי"ד סיון, יום פטירתו של הגאון ר' חיים מוולוז'ין זצ"ל, תלמיד הגר"א ואבי ישיבת וולוז'ין. ר' חיים ואחיו הגאון ר' זלמן נולדו בוולוז'ין ובצעירותם למדו יחד אצל רב העיר, בעל…

להמשך קריאה ר' חיים מוולוז'ין – מערכת

הרב שמואל מוהליבר – מערכת

לי"ט בסיון, יום פטירת הרב שמואל מוהליבר זצ"ל. הרב מוהליבר נולד בשנת תקפ"ד למשפחה מיוחסת, ומילדותו נועד לגדולות. לאחר שלמד בישיבת וולוזין עבר לכהן כרב בכמה קהילות, ומשנת תרמ"ג היה…

להמשך קריאה הרב שמואל מוהליבר – מערכת

ר' מנחם מענדל מויטבסק – מערכת

ל-א' באייר, יום פטירתו של ר' מנחם מנדל מויטבסק-טבריה. הצדיק ר' מנחם מענדל מויטבסק היה מתלמידיו הגדולים של ר' דוב בער, המגיד ממעזריטש, ממשיכו של הבעש"ט. משנסתלק המגיד, היה הרמ"מ…

להמשך קריאה ר' מנחם מענדל מויטבסק – מערכת

ר' שמלקה מניקלשבורג – מערכת

ל-ב' אייר, יום פטירתו של ר' שמואל שמלקה הלוי הורוויץ מניקלשבורג. לא ניתן להזכיר את ר' שמלקה מבלי להזכיר את אחיו הצעיר ר' פנחס בעל ה'הפלאה'. שני האחים הקדושים הללו גדלו יחד…

להמשך קריאה ר' שמלקה מניקלשבורג – מערכת

ר' נפתלי צבי מרופשיץ – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

ל-י"א באייר, יום פטירתו של ר' נפתלי צבי מראפשיץ. מתוך דברי הרב יצחק גינזבורג שליט"א (כינוס ילדים י"ג אייר תשס"ז. לא מוגה). רבי נפתלי צבי מראפשיץ היה מגדולי תלמידי הנעם אלימלך…

להמשך קריאה ר' נפתלי צבי מרופשיץ – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

הנודע ביהודה – מערכת

לי"ז אייר, יום פטירתו של ר' יחזקאל לנדא, הנודע ביהודה. הגאון ר' יחזקאל לנדא ידוע יותר בכינויו "הנודע ביהודה". ר' יחזקאל נולד למשפחה מיוחסת, שהתייחסה לר' העשיל מקרקא, בשנת ה'תע"ד (יש שראו…

להמשך קריאה הנודע ביהודה – מערכת

ר' אייזיק מהאמיל – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

לכ"ו אייר, יסוד שביסוד, יום פטירתו של ר' אייזיק מהאמיל, מגדולי חסידי חב"ד. מעובד מדברי מו"ר הרב יצחק גינזבורג שליט"א. רבי אייזיק היה מגדולי החסידים של אדמו"ר הזקן (שהתבטא ביחס…

להמשך קריאה ר' אייזיק מהאמיל – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

רב סעדיה גאון – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

לכ"ו באייר, יום פטירת ר' סעדיה גאון, הרס"ג. מעובד מדברי הרב גינזבורג. ידוע כי מורנו הבעל שם טוב אמר על עצמו שהוא גלגול של רבי סעדיה גאון (שכידוע לא היה…

להמשך קריאה רב סעדיה גאון – מו"ר הרב יצחק גינזבורג