ה"בבא סאלי" – מערכת

לד' בשבט, יום פטירתו של הצדיק הנודע ר' ישראל אבוחצירא ה"בבא סאלי", אשר חי בעיר נתיבות ונטמן בה. הבבא סאלי נולד לפני מאה-ועשרים שנה למשפחה נודעת של גדולי ישראל, סבו היה…

להמשך קריאה ה"בבא סאלי" – מערכת

הריי"צ – ר' יוסף יצחק מליובאוויטש – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

תקציר: ששה סיפורים על הרבי הריי"צ, כפי שסיפר מו"ר הרב יצחק גינזבורג שליט"א בהתועדות י' שבט התש"ע. לא מוגה. מתוך המון ספורים שיש על הריי"צ, בחרנו הפעם במיוחד ספורים עם…

להמשך קריאה הריי"צ – ר' יוסף יצחק מליובאוויטש – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

הרבי מקוצק – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

ליום ההילולא של ר' מנחם מנדל מקוצק, משהו מתוך דברי הרב יצחק גינזבורג (כינוס ילדים יח שבט תשס"ז). ...יש בתולדות החסידות הרבה צדיקים שנקראו בשם 'מנחם מענדל'. הרבי שלנו (מליובאוויטש)…

להמשך קריאה הרבי מקוצק – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

ר' מרדכי מלעכווטיש – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

לי"ג שבט, יום ההילולא של רבי מרדכי מלעכוויטש, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. מעובד מדברי מו"ר הרב יצחק גינזבורג שליט"א. פעם נסע רבי מרדכי עם רבו המובהק, רבי שלמה…

להמשך קריאה ר' מרדכי מלעכווטיש – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

ר' יחזקאל מקוזמיר – מערכת

לי"ז בשבט יום פטירתו של רבי יחזקאל טאוב מקוזמיר. אביו של ר' יחזקאל, ר' צבי, נחשב לצדיק נסתר, וסבו, ר' שלמה זלמן, היה מתלמידי הבעל-שם-טוב. רבו המיוחד של ר' יחזקאל…

להמשך קריאה ר' יחזקאל מקוזמיר – מערכת

הרבנית מנוחה רחל – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

ל-כ"ד שבט, יום ההילולא של הרבנית הצדקנית מנוחה-רחל סלונים. מתוך דברי הרב יצחק גינזבורג שליט"א (כינוס ילדים כ"ה שבט ה'תשס"ז), לא מוגה. מאז שהרבנית מנוחה רחל היתה ילדה ממש קטנה,…

להמשך קריאה הרבנית מנוחה רחל – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

ר' מרדכי יוסף מאיזביצא – מערכת

ל-ז' טבת יום פטירתו של האדמו"ר רבי מרדכי יוסף מאיזביצא, בעל 'מי השילוח'. ר' מרדכי יוסף היה מגדולי תלמידי ר' שמחה בונים מפרשיסחא. לפני בואו לפרשיסחא, מכר את כל אשר…

להמשך קריאה ר' מרדכי יוסף מאיזביצא – מערכת