פורענותא ונחמתא – ישראל אריאל

איך הפטרות הפורענות מולידות את הפטרות הנחמה. מי"ז בתמוז עד סוף השנה אנו קוראים שלש הפטרות של פורענות, "תלתא דפורענותא", ולאחריהן שבע הפטרות של נחמה, "שבע דנחמתא". על פי פנימיות…

להמשך קריאה פורענותא ונחמתא – ישראל אריאל

בין אבלות לנחמה – הרב יצחק שפירא

אבלות החורבן איננה הספד על המת, אלא עיסוק בחיים הצריכים להתחדש. בימים אלו, מדי שנה בשנה, אנו חוזרים ומתאבלים על החורבן. אבלות זו דומה בהרבה פרטים לאבלות על אדם מישראל…

להמשך קריאה בין אבלות לנחמה – הרב יצחק שפירא

עם המלך בגלות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

משל חסידי עמוק מגלה איך בתוך כל הצער של אבלות החורבן, מסתתרת נקודה של שמחה שהיא סוד הנחמה. מאמר לתשעה באב ולשבת נחמו איך מצליחים להפוך את אבלות החורבן לששון…

להמשך קריאה עם המלך בגלות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג