מהותו של חודש ניסן – תש"ף

חודש ניסן בפתח ומנהג טוב יש אצלנו, בדורשי יחודך, להתבונן במהותו של כל אחד מן החודשים דרך החוש והאות השייכים לו על פי ספר יצירה. נפתח באות של חודש ניסן…

להמשך קריאה מהותו של חודש ניסן – תש"ף

"ראשו על כרעיו ועל קרבו" – הרב משה אנטמן

לקראת סיום לימוד מסכת פסחים בישיבה קיימנו בישיבה לימוד מעשי של שחיטת גדי. אחת הסוגיות שהעסיקה אותנו, היתה איך אפשר לצלות את הגדי שלם בהתחשב באיסור אכילת גיד הנשה. הבעיה…

להמשך קריאה "ראשו על כרעיו ועל קרבו" – הרב משה אנטמן

הערה על פסח מצרים – יוסף פלאי

המיוחד בפסח מצרים לעומת שאר הקרבנות בקריאה ראשונה של סיפור יציאת-מצרים, יכולה לעלות תמיהה בהקשר לפסח מצרים: מטרת היציאה ליציאה ממצרים יש מטרה המוגדרת "באופן רשמי" בפני פרעה: לעבוד את…

להמשך קריאה הערה על פסח מצרים – יוסף פלאי

פנינים לחג הפסח – יוסף פלאי

ליקוט דברי תורה ביעור החמץ מן הלב כתב רבינו בחיי, בספרו 'כד הקמח': "מן הידוע באיסור החמץ שיש בו רמז ליצר-הרע, והאדם חייב להגביר יצר-טוב על יצר-הרע... כי הלב הנוטה…

להמשך קריאה פנינים לחג הפסח – יוסף פלאי

הלילה הזה כולנו מדברים – הרב יצחק שפירא

בליל הסדר כולנו פותחים את הפה ומתחילים לדבר, בחרות גמורה. ליל הסדר הוא זמן הדיבור. מלבד מצוות האכילה – פסח, מצה ומרור – עוסקים אנו בלילה זה במצות "והגדת לבנך",…

להמשך קריאה הלילה הזה כולנו מדברים – הרב יצחק שפירא

חד גדיא – ישראל אריאל

מבט מעמיק על הפיוט הידוע הרבה חכמים-בעיני-עצמם אוהבים להסביר באוירה מלומדת ובמין טוב-לב מתנשא שחד-גדיא זהו שיר עם חביב, נכרי מן הסתם, שהוכנס להגדה כדי להשאיר את הילדים ערים. האמת…

להמשך קריאה חד גדיא – ישראל אריאל

גאולה שלמה מהרה – הרב יצחק שפירא

על גאולת מצרים שהיתה דוקא במהירות ובחפזון. יציאת מצרים נעשתה בחפזון ובמהירות: "וככה תאכלו אותו, מתניכם חגורים.. ואכלתם אותו בחפזוןפסח הוא לה'". "כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה"  מדוע באמת היתה…

להמשך קריאה גאולה שלמה מהרה – הרב יצחק שפירא

הדרך הנכונה לאביב הגאולה – ישראל אריאל

מדוע הגאולה מלווה בדם ואש ותמרות עשן? יציאת מצרים היתה באביב, "היום אתם יוצאים בחודש האביב". "עת הזמיר" מגיעה אז, וזהו גם הזמן לזמירות חדשות ולתקוות חדשות. יציאת מצרים מעוררת…

להמשך קריאה הדרך הנכונה לאביב הגאולה – ישראל אריאל

ניסן, אביב ואמונה – אפרים רוזנשטיין

מבט-עומק על יציאת מצרים ומשמעותה הפנימית. הכותב הוא בוגר הישיבה והמאמר פורסם בעיתון נקודה גליון 320. לזכר הורי, פרופ' גרשון ונטליה רוזנשטיין שהלכו את הדרך עד תומה. פתיחה בקריאה ראשונה,…

להמשך קריאה ניסן, אביב ואמונה – אפרים רוזנשטיין

לדלג לגאולה – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

כדי לצאת ממצרים, צריך להתנתק לגמרי מהמקום הראשון, לקפוץ ולדלג ולהגיע אל מקום אחר, לחידוש אמיתי. חג הפסח הוא זמן של דילוג וקפיצה. "וראיתי את הדם ופסחתיעליכם" – "כל פסיחה לשון…

להמשך קריאה לדלג לגאולה – מו"ר הרב יצחק גינזבורג