לגימות של אור – ימים נוראים תשפ"א

לבקש חיים... כולנו מכירים את ראש השנה כיום של דין ומשפט, הספרים פתוחים וכל באי עולם עוברים לפני ה' כבני מרון, נידונים ונכתבים. אולם עיון קצר בפסוקי התורה מגלה כי…

להמשך קריאה לגימות של אור – ימים נוראים תשפ"א

ניגון השופר – הרב יצחק שפירא

בתוך הקול, בתוך הניגון, מסתתר משהו עצמי וסודי שאי-אפשר לבטא במילים... "לשמוע קול שופר" היינו לשמוע את קול-הדממה שבתוך התקיעה, "וקול דממה דקה ישמע". משל לשני אנשים שלא כל כך…

להמשך קריאה ניגון השופר – הרב יצחק שפירא

בשמך יגילון כל היום – הרב יצחק שפירא

סיכום ראשוני מהתוועדות של הרב יצחק שפירא לפני סליחות ראשונות, מוצ"ש נצבים וילך תש"ע. לא מוגה בכי על התענוג במאמר ראשון של פרשת ניצבים מבאר אדמוה"ז את עניין הבכיה בראש…

להמשך קריאה בשמך יגילון כל היום – הרב יצחק שפירא

שובה ישראל – הרב יצחק שפירא

בראש השנה יש כח לראש שׁוֹנֶה. מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני ה' בבכי ובתחנונים, ועושה צדקה כפי כוחו, ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו, ומשַנֵה שמו כלומר אני אחר ואיני…

להמשך קריאה שובה ישראל – הרב יצחק שפירא

פניני מקדש לראש השנה – יוסף פלאי

כמה נקודות על ראש-השנה ובית-המקדש. אפרו של יצחק אבינו בראש השנה, "יום הזכרון", מזכירים ונזכרים במיוחד בעקדת יצחק: בברכת זכרונות חותמים "ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור"; גם השופר הוא…

להמשך קריאה פניני מקדש לראש השנה – יוסף פלאי

וכל בני בשר יקראו בשמך – תורת המלך

משהו לראש השנה, על פי הספר תורת המלך. נדפס בעלון הישיבה. בגמרא מבואר שישנו כלל הלכתי הקובע: אין דבר שאסור לגוי ומותר ליהודי ("ליכא מידי דלישראל שרי ולגוי אסור"). את…

להמשך קריאה וכל בני בשר יקראו בשמך – תורת המלך

תקיעה גדולה – הרב יצחק שפירא

תקיעת שופר היא גזרת הכתוב אבל יש בה סודות טמירים, שאחד מהם מצביע על הקשר המפתיע בין תקיעת השופר לבריאת האדם. מתוך עלון ר"ה תשע"ד בראש השנה יש מצוה מיוחדת,…

להמשך קריאה תקיעה גדולה – הרב יצחק שפירא

ברכה לראש השנה תשע"ד – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

מכתב ברכה מאת הרב יצחק גינזבורג לראש השנה תשע"ד - ובו כמה סימנים-טובים לשנה החדשה. בימי הרחמים והסליחות, כל אחד ואחת מבני-ישראל נקרא לעשות תשובה. ראש-השנה מיוחד לתשובה כללית של…

להמשך קריאה ברכה לראש השנה תשע"ד – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

הקול ביער – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

קול השופר הטבעי מחזיר אותנו אל הראשית. תקיעה ותרועה בתורה אינה דווקא בשופר. מקום נכבד מוקדש לחצוצרות התרועה. ובכל זאת, התקיעה בראש השנה היא דוקא בשופר. מה בין השופר לחצוצרות?…

להמשך קריאה הקול ביער – מו"ר הרב יצחק גינזבורג