על מאכל אדם ומאכל בהמה
Image by klimkin from Pixabay

על מאכל אדם ומאכל בהמה

ברוכים הבאים, השבים והנמצאים. אנחנו נמצאים כעת בימי ספירת העומר, לכן נדבר קצת על קרבן העומר ועל הספירה. אפשר לשאול, למה קוראים לספירה דווקא 'ספירת העומר'? הספירה באה בעיקר כהכנה…

להמשך קריאה על מאכל אדם ומאכל בהמה

זמן מתן תורתנו – הרב שי דאום

מהו התאריך של חג שבועות וכיצד הוא אכן "זמן מתן תורתנו". חג השבועות הוא "זמן מתן תורתנו" כפי שאנו אומרים בנוסח התפילה וקידוש-היום, ואף שהדבר לא נזכר בתורה-שבכתב[א] הריהו פשוט בדברי…

להמשך קריאה זמן מתן תורתנו – הרב שי דאום

מתן תורה וקבלת תורה – יוסף פלאי

שתי פנים במתן תורה. הרצון והאונס. הרצון מפורש בפסוקים, באמירת "נעשה ונשמע" וכו', והאונס – בדברי חז"ל הידועים "כפה עליהם הר כגיגית". מה היחס בין השניים, ומה מבטא באמת את…

להמשך קריאה מתן תורה וקבלת תורה – יוסף פלאי

אל שער החמשים – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

בחג השבועות אנו נוגעים בשער החמישים, השער שאי אפשר להגיע אליו בשכל הרגיל, אבל אפשר לחוש אותו בפנימיות הלב.  "חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נמסרו למשה חוץ מאחד, שנאמר…

להמשך קריאה אל שער החמשים – מו"ר הרב יצחק גינזבורג