חוש המישוש – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

על החוש המיוחד לחודש תשרי - חוש המישוש. מתוך דף 'התחדשות' ע"פ דברי הרב גינזבורג, בעריכת ניר מנוסי. חוש הנפש השייך לפי הקבלה לחודש תשרי הוא חוש המישוש. חושי הגוף הם…

להמשך קריאה חוש המישוש – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

האם אפשר להשתנות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

מתוך דף התחדשות ע"פ דברי הרב גינזבורג. בחודש תשרי מתחילה שנה חדשה. זו הזדמנות לשיפור והתחדשות, כפי שפירשו חכמינו את הפסוק "תקעו בחדש שופר" – "חדשו מעשיכם, שפרו מעשיכם". אבל,…

להמשך קריאה האם אפשר להשתנות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

תשרי במקדש – ר' עודד כי-טוב

הפרק השמיני מסדרת המאמרים "המקדש בשנה". א – שובע שמחות החדש השביעי, חדש תשרי, נדרש בדברי חכמים לענין שובע: "שביעי – שהוא משובע במצוות: שופר בתוכו, כיפור בתוכו, סוכה בתוכו,…

להמשך קריאה תשרי במקדש – ר' עודד כי-טוב