דברי תורה לפרשת במדבר – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברים עמוקים ורמזים מתוקים מתוך 'דבר תורה יומי' שכתב הרב עצמו. א. "וידבר הוי' אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמר. שאו…

להמשך קריאה דברי תורה לפרשת במדבר – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

חומש הפקודים – מפקד ותפקיד – הרב יצחק שפירא

יוצאי הצבא בישראל אינם רק מספרים, אלא כל אחד עולם מלא. ספר במדבר, הנקרא "חומש הפקודים", מתחיל ומסיים במנין בני ישראל. בדרך הפשט, מסבירים המפרשים שמטרת המנין בפרשתנו היא כהכנה…

להמשך קריאה חומש הפקודים – מפקד ותפקיד – הרב יצחק שפירא

פרשת במדבר לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות. מתוך מעין גנים תשס"ב בעריכת איתיאל גלעדי. חסד: חבת ישראל כפירוש רש"י בכל החומשים, גם בחומש במדבר…

להמשך קריאה פרשת במדבר לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג