דברי תורה לפרשת ויקהל – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברים עמוקים ורמזים מתוקים מתוך 'דבר תורה יומי' שכתב הרב עצמו. א.  כמה מהמפרשים ציינו את הסמיכות של סוף פרשת כי תשא, המספר אודות קרני ההוד של משה רבינו, לתחילת…

להמשך קריאה דברי תורה לפרשת ויקהל – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

פרשת ויקהל לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות - מחסד עד מלכות. מתוך מעין גנים תשס"ב בעריכת איתיאל גלעדי. חסד: אהבת ואחדות ישראל ענינו של שם הפרשה, פתיחת "ראשון",…

להמשך קריאה פרשת ויקהל לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

השבת והמשכן – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

מתוך מעין גנים בעריכת איתיאל גלעדי. פרשתנו עוסקת בצווי משה לישראל על עשית המשכן וכליו, כהמשך לסדרת פרשיות המשכן הקודמות. אמנם, פתיחת הפרשה היא בצווי על שמירת שבת, ורק המשכה…

להמשך קריאה השבת והמשכן – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

המחשבה, המעשה, והנס – הרב יצחק שפירא

לתכנן היטב מתחילה, לדאוג לביצוע המדויק, ולזכות לסייעתא דשמיא מעשה המשכן נכתב בתורה פעמיים: הציווי על מלאכת המשכן ובגדי הכהונה נכתב בפרשות תרומה-תצוה, ועשייתם נכתבה בפרשות ויקהל-פקודי. כך גם לגבי שבעת "ימי…

להמשך קריאה המחשבה, המעשה, והנס – הרב יצחק שפירא