"והאלקים יבקש את נרדף" | מייל שבועי פרשת ויגש תשפ"א

שלום לידידינו היקרים! שבוע קשה עובר עלינו. קמנו בבוקר יום שני לשמע הרצח המזעזע של אסתר הורגן הי"ד בידי האויב הערבי, והמשכנו לאירוע הקשה והמזעזע בו שוטרי משטרת ישראל הרגו…

להמשך קריאה "והאלקים יבקש את נרדף" | מייל שבועי פרשת ויגש תשפ"א

שְׁבָט – לקראת שלטון מתוקן – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

חודש שבט רומז ל'שבט מושלים'... מתוך דף 'התחדשות' ע"פ דברי הרב גינזבורג, בעריכת ניר מנוסי. את ההתעמקות במשמעותו של חודש שבט נעשה דרך התבוננות בשמו. המלה שְׁבָט ניתנת גם להיקרא שֵׁבֶט.…

להמשך קריאה שְׁבָט – לקראת שלטון מתוקן – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דרכי מלחמה – הרב יצחק שפירא

מבט ראשוני על הדרך הנכונה למלחמה על-פי תורת ישראל. בפרשות שופטים וכי-תצא נמצאים כמה מן היסודות של דרכי המלחמה בתורה. נעסוק כאן בנושא זה בקיצור נמרץ בהתייחסות לכמה עקרונות הלכתיים…

להמשך קריאה דרכי מלחמה – הרב יצחק שפירא

אחדות של אהבה – הרב יצחק שפירא

למה 'חייב להיות' שדוקא הרשעים והאלימים יהיו בשלטון? ומהי האלטרנטיבה? סיכום שיעור מ-ה' אייר תשס"ז, בעריכת אביחי אביעזר. לא מוגה. יש הרבה אפשרויות להסתכל על התהליך שמתרחש בדורות האחרונים לעם…

להמשך קריאה אחדות של אהבה – הרב יצחק שפירא

איסור ההשתתפות בגירוש – יוסף פלאי

מאמר הלכתי בבירור האיסור להשתתף בגירוש יהודים ועקירת ישובים. נכתב ופורסם ערב הגירוש מגוש קטיף בחוברת 'ולא ינתשו עוד' גליון 3, אדר תשס"ה. מפורסם כאן ללא שינוי מן המקור. הדברים…

להמשך קריאה איסור ההשתתפות בגירוש – יוסף פלאי

אכן גדולה נקמה – ישראל אריאל

ביאור לדברי מו"ר הרב גינזבורג במאמרו "גדולה נקמה". נכתב כתגובה למאמר שניסה להשיג על דברי הרב. "אמר רבי אלעזר, גדול מקדש שנתן בין שתי אותיות שנאמר "פעלת ה' מקדש אדנ-י"...…

להמשך קריאה אכן גדולה נקמה – ישראל אריאל

בין ישראל לעמים – הרב יצחק שפירא

מאמר שנועד לתת תמונה כללית על הנושא. נדפס בחוברת הישיבה סיון תש"ע וכאן נוספו מקורות עיקריים. עריכה: יוסף פלאי. אב המון גויים עם ישראל מעניק לעולם כולו את האמונה בה' אחד. אברהם אבינו,…

להמשך קריאה בין ישראל לעמים – הרב יצחק שפירא

הזמן לפצח את האגוז – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

בהתהוות כל מציאות, כמו בצמיחת פרי חדש, "קליפה קדמה לפרי". כך גם התנועה הציונית מילאה תפקיד של קליפה. צריך לדעת לברר את הקליפה ולחלץ את הפרי מתוכה. מאמר יסודי זה…

להמשך קריאה הזמן לפצח את האגוז – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

לקראת ה' באייר – הרב דוד דודקביץ

המאמר פורס את הצדדים השונים ביחס לציון הקמת המדינה, מבחינה מחשבתית והלכתית, ובסופו נספח על גדרי הלל והודאה. ציטוט לדוגמא המובא במאמר: "גאולה חומרית, ואפילו מדינית, עדיין אין בה בכדי…

להמשך קריאה לקראת ה' באייר – הרב דוד דודקביץ

תגובה למאמר לקראת ה' באייר – הרב דוד דרוקמן

תגובה קצרה למאמרו של הרב דודקביץ "לקראת ה' באייר". הרב דרוקמן טוען "כל הצרמוניה סביב ההילה של מדינה יהודית – פשוט אין לה בסיס חוקתי-עובדתי-עקרוני!" כי המדינה בהגדרתה כיום היא…

להמשך קריאה תגובה למאמר לקראת ה' באייר – הרב דוד דרוקמן