לגימות של אור – עבודת התפילה – חשוון תשפ"א

 כל חי מתפלל... קשה לדבר על התפילה. כל ניסיון לכמת אותה, לתת בה מידות, הסברים וכללים נועד לכישלון, שהרי תפילה היא "עבודה שבלב" בלשון חז"ל, ומי מתיימר להכניס לכלים וגדרים…

להמשך קריאה לגימות של אור – עבודת התפילה – חשוון תשפ"א