אב במקדש – ר' עודד כי-טוב

הפרק השישי מסדרת המאמרים "המקדש בשנה". א - קרא עלי מועד חדש מנחם-אב הרי הוא, כשמו, מוכן ועומד לנחמה גמורה, נחמה בכפלים. בו מתנחם הקב"ה על הרעה אשר מצאה את…

להמשך קריאה אב במקדש – ר' עודד כי-טוב

תמוז במקדש – ר' עודד כי-טוב

הפרק החמישי מסדרת המאמרים "המקדש בשנה". א – חדש הראיה והיראה החדשים תמוז-אב, באים בשנה כבני זוג, כרוכים ותלויים זה בזה וזוקקים זה לזה. כנגדם בנפש – חושי הראיה והשמיעה,…

להמשך קריאה תמוז במקדש – ר' עודד כי-טוב

סיון במקדש – ר' עודד כי-טוב

הפרק הרביעי מסדרת המאמרים "המקדש בשנה". א – הוא סיני הוא מוריה בחדש השלישי, חדש סיון שבו ניתנה לנו תורה מורשה מסיני, ראוי לנו להתבונן במקדש בבחינת מוריה – הר-התורה ש"ממנו הוראה יוצאת לעולם"[1].…

להמשך קריאה סיון במקדש – ר' עודד כי-טוב

אייר במקדש – ר' עודד כי-טוב

הפרק השלישי מסדרת המאמרים "המקדש בשנה". א – "חיילין למשכנא" בחדש אייר בולט בתורה ענין הפקודים, הן במשמע של החיל הגדול, כל בני ישראל לשבטיהם – "איש על מחנהו ואיש…

להמשך קריאה אייר במקדש – ר' עודד כי-טוב

ניסן במקדש – ר' עודד כי-טוב

הפרק השני מסדרת המאמרים "המקדש בשנה". א. נס הדילוג חודש ניסן "ראשון הוא לכם לחודשי השנה". כל עניניו של חדש זה בקפיצה ובדילוג – "קול דודי הנה זה בא, מדלג על…

להמשך קריאה ניסן במקדש – ר' עודד כי-טוב

המקדש בשנה – אדר במקדש – ר' עודד כי-טוב

הפרק הראשון מסדרת המאמרים "המקדש בשנה", ובתחילתו פרקי-מבוא להתבוננות של "עולם-שנה-נפש". פרקי מבוא א – "קומות" שונות של מקדש אנו נוהגים, ברגיל, לעסוק במקדש בבחינת מקום. היינו מיקומו בעולם, צורתו,…

להמשך קריאה המקדש בשנה – אדר במקדש – ר' עודד כי-טוב

המקדש בשנה – אדר במקדש – ר' עודד כי-טוב

הפרק הראשון מסדרת המאמרים "המקדש בשנה", ובתחילתו פרקי-מבוא להתבוננות של "עולם-שנה-נפש". פרקי מבוא א – "קומות" שונות של מקדש אנו נוהגים, ברגיל, לעסוק במקדש בבחינת מקום. היינו מיקומו בעולם, צורתו,…

להמשך קריאה המקדש בשנה – אדר במקדש – ר' עודד כי-טוב

כסליו במקדש – ר' עודד כי-טוב

הפרק השמיני מסדרת המאמרים "המקדש בשנה". א. "הנרות-לעולם" דומה כי ימי כסלו וחגו חג החנוכה אין כמותם נאים לקרב את המקדש אל הלבבות, אין כיוצא בהם מיטיבים ומעמיקים להחדיר את…

להמשך קריאה כסליו במקדש – ר' עודד כי-טוב

מרחשון במקדש – ר' עודד כי-טוב

הפרק השמיני מסדרת המאמרים "המקדש בשנה". א – ירח בול – גמר בנין שלמה חדש מרחשון, ככל החדשים ה"חסרים", האור המיוחד לו באורות-המקדש, טמיר ונעלם, וצריך התבוננות יתירה לגלותו, להפיק…

להמשך קריאה מרחשון במקדש – ר' עודד כי-טוב

תשרי במקדש – ר' עודד כי-טוב

הפרק השמיני מסדרת המאמרים "המקדש בשנה". א – שובע שמחות החדש השביעי, חדש תשרי, נדרש בדברי חכמים לענין שובע: "שביעי – שהוא משובע במצוות: שופר בתוכו, כיפור בתוכו, סוכה בתוכו,…

להמשך קריאה תשרי במקדש – ר' עודד כי-טוב