בין אבלות לנחמה – הרב יצחק שפירא

אבלות החורבן איננה הספד על המת, אלא עיסוק בחיים הצריכים להתחדש. בימים אלו, מדי שנה בשנה, אנו חוזרים ומתאבלים על החורבן. אבלות זו דומה בהרבה פרטים לאבלות על אדם מישראל…

להמשך קריאה בין אבלות לנחמה – הרב יצחק שפירא

והנה מנורת זהב – ישראל אריאל

המנורה תופסת מקום מרכזי כסמל יהודי מימי בית שני ואילך. מאמר על מהותה של מנורת המקדש ואורה. המנורה נודעת כסמל המקדש וכסמל יהודי בכלל לאורך הדורות, וראשיתה, כידוע, במשכן. אולם…

להמשך קריאה והנה מנורת זהב – ישראל אריאל

פניני מקדש לראש השנה – יוסף פלאי

כמה נקודות על ראש-השנה ובית-המקדש. אפרו של יצחק אבינו בראש השנה, "יום הזכרון", מזכירים ונזכרים במיוחד בעקדת יצחק: בברכת זכרונות חותמים "ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור"; גם השופר הוא…

להמשך קריאה פניני מקדש לראש השנה – יוסף פלאי

והיה מחניך קדוש, ועשו לי מקדש – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

על סמיכות המצוות "לא ישבו בארצך" ו"ועשו לי מקדש". מעובד מדברי הרב. פי שיטת הרמב"ם במנין תריג מצות תורתנו הקדושה (וכן ספר החנוך וכל מוני המצות הנמשכים אחריהם), מצות "שלא להושיב עובדי…

להמשך קריאה והיה מחניך קדוש, ועשו לי מקדש – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

המקדש בקו האופק – יוסף פלאי

בניין המקדש בתוך המערכת הכוללת של כינון מלכות ישראל "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". מדברי הרמב"ם בתחילת הלכות בית-הבחירה, עולה כי ציווי זה אינו מתייחס רק לשעתו, להקמת המשכן על…

להמשך קריאה המקדש בקו האופק – יוסף פלאי

מי יבנה את המקדש? – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

לאיזה בית מקדש אנו מצפים? כזה שמהווה הופעת האלוקי, הניסי והנשגב, או כזה שאנו נבנה בעשר אצבעותינו? ואולי משהו שיש בו משני הדברים, בידי אדם ובידי שמים גם יחד, מתוך…

להמשך קריאה מי יבנה את המקדש? – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

שירת המקדש – יוסף פלאי

על הופעת המקדש בשירת הים. לקראת סיומה של שירת הים - ואפשר לומר, בשיאה של השירה - אנו קוראים "מקדש אדנ-י כוננו ידיך". זוהי ההופעה הראשונה בתורה של המושג מקדש – כאן, עם…

להמשך קריאה שירת המקדש – יוסף פלאי

המקדש בפרשת בראשית – יוסף פלאי

בפרשת בראשית ניתן למצוא, ע"פ חז"ל, כמה וכמה רמזים למקדש. א. אבן-הפינה לעולם במקומות רבים עסקו חז"ל בקשר בין בריאת העולם למקום המקדש, קשר העובר באופן מיוחד דרך אבן-השתיה. כידוע, המקום…

להמשך קריאה המקדש בפרשת בראשית – יוסף פלאי

חידוש עבודת המקדש – יוסף פלאי

סקירה ראשונית על חידוש עבודת המקדש בימינו, בעיקר מהצד ההלכתי. א. דורשי ציון מאז שבטל התמיד וחרב המקדש, חוזר ועולה במשך הדורות נושא חידוש עבודת המקדש. בעזרת ה', בפרקים הבאים…

להמשך קריאה חידוש עבודת המקדש – יוסף פלאי

מצות שמירת המקדש – יוסף פלאי

סקירה כללית על מצות שמירת המקדש, כולל דיון ראשוני על המצוה בזמן הזה. מאמר זה הוא סקירה כללית על מצות שמירת המקדש. אינני מתיימר להקיף כאן את כל הנושא, אלא…

להמשך קריאה מצות שמירת המקדש – יוסף פלאי