המלך בשדה – טוב או לא? | מייל שבועי פרשת שופטים תש"פ

בס"ד כולם מכירים את משל 'המלך בשדה'. פחות מכירים שהמקור למשל זה נמצא בספר 'לקוטי תורה' של אדמו"ר הזקן, אך עוד פחות מכירים שיש המשך למשל הזה. השבוע במאמר נסביר…

להמשך קריאה המלך בשדה – טוב או לא? | מייל שבועי פרשת שופטים תש"פ

ר' צדוק הכהן – מערכת

לט' באלול, יום פטירת ר' צדוק הכהן מלובלין זצ"ל. ר' צדוק לא הגיע משושלת חסידית, ועיקר פרסומו לא בא מה"חצר" שהקים אלא מתורתו שנתפרסמה בספריו הרבים. הוא נולד למשפחת "מתנגדים",…

להמשך קריאה ר' צדוק הכהן – מערכת

ר' אליהו לאפיאן – מערכת

ל-כ' באלול, יום פטירת הגאון ר' אליהו לאפיאן זצ"ל, מגדולי בעלי המוסר בדור האחרון. ר' אליהו נולד בפולין אך בגיל עשר הגרו הוריו לאמריקה. אליהו הקטן שחשש להגיע לאמריקה, שהיתה…

להמשך קריאה ר' אליהו לאפיאן – מערכת

אלול – לחסות בעיר המקלט – ישראל אריאל

אלול הוא המקלט של הזמן. אחד הרמזים בכתבי האר"י הקדוש לחודש אלול הוא בפסוק: "ואשר לא צדה והאלקים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה" – "אנה לידו ושמתי לך" ראשי תבות אלול. פסוק…

להמשך קריאה אלול – לחסות בעיר המקלט – ישראל אריאל

אלול: תמימות שניה – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

מזל 'בתולה' מלמד על ראשוניות. סוד השילוב בין תום לנסיון בעבודת האדם. מתוך דף 'התחדשות' מעובד ע"י ניר מנוסי. אחת מהאיכויות הרוחניות של כל חודש עברי היא המזל שלו. היהדות…

להמשך קריאה אלול: תמימות שניה – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

אֱלוּל: חוש המעשה – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

באלול, חודש התשובה, יש הזדמנות אמיתית לעשות מחדש, לתקן ולשפר את המציאות. מתוך דף 'התחדשות' מעובד ע"י ניר מנוסי. כמה פעמים הסתכלתם סביבכם על מצב החברה שלכם – המשפחה, העם,…

להמשך קריאה אֱלוּל: חוש המעשה – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

אלול: תשובה לאהבה – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

החזרה בתשובה היא הסתובבות, מעמידה "אחור באחור" לעמידה "פנים בפנים" מול ה'. מתוך דף 'התחדשות' מעובד ע"י ניר מנוסי. חודש אלול, המסיים את השנה העברית, נקרא גם "תשובת השנה" –…

להמשך קריאה אלול: תשובה לאהבה – מו"ר הרב יצחק גינזבורג