את טענת פרעה גם אנו טוענים בסתר ליבנו… | מייל שבועי פרשת בא תשפ"א

בס"ד שלום לידידינו היקרים! בשבוע שעבר הסברנו כיצד מצוות זכירת יציאת מצרים בכל יום מתבטאת בעבודה נפשית של יציאה ממיצרי הנפש אל ה', ולאור זאת הסברנו את המתואר על מכות…

להמשך קריאה את טענת פרעה גם אנו טוענים בסתר ליבנו… | מייל שבועי פרשת בא תשפ"א

דברי תורה לפרשת בא – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברים עמוקים ורמזים מתוקים מתוך 'דבר תורה יומי' שכתב הרב עצמו. א. "ויאמר הוי' אל משה בא אל פרעה וגו'". ג פעמים – בא – נאמר "ויאמר הוי' אל משה בא אל פרעה",…

להמשך קריאה דברי תורה לפרשת בא – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

לא יחרץ כלב לשונו – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

מהי משמעות הדבר שבמכת בכורות לא חרץ כלב לשונו. שיאן של עשר המכות היא מכת בכורות, ובהתראה על מכה זו מתאר משה רבינו את המכה ואת העתיד להתחולל בעקבותיה –…

להמשך קריאה לא יחרץ כלב לשונו – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

בידי מי מפתח הגאולה – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

על מצות פדיון הבן. מעובד מדברי הרב. בסוף פרשת השבוע אנו מוצאים את מצות פדיון הבן. מצוה זו רמוזה גם בשם הפרשה בא – ראשי תבות בכור אדם, ביטוי המופיע פעם אחת…

להמשך קריאה בידי מי מפתח הגאולה – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

שיעור בדבר מלכות לפרשת בא – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

מתוך התוועדות ד' שבט תשס"ז. נרשם ע"י איתיאל גלעדי, לא מוגה. מתוך הדברים: פרצוף צרופי השרש ערף. פרשת השבוע פותחת "בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו וכו'". בעצם…

להמשך קריאה שיעור בדבר מלכות לפרשת בא – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

פרשת בא לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות - מחסד ועד מלכות.מתוך מעין גנים תשס"ב. בעריכת איתיאל גלעדי. חסד: ידיעת חסדי ה' בשנה זו עוסקים אנו בהקבלת ז הקרואים בפרשה ל-ז מדות…

להמשך קריאה פרשת בא לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

ויהי בחצי הלילה – יוסף פלאי

על רגע הגאולה ממצרים, בחצי הלילה בדיוק, במכת בכורות. יציאת מצרים עומדת ביסוד אמונת ישראל; כל התורה בנויה על הציר של יציאת מצרים, בכל הזמנים המקודשים אנו מציינים "זכר ליציאת…

להמשך קריאה ויהי בחצי הלילה – יוסף פלאי

אביב של גאולה – ישראל אריאל

הגאולה אינה באה כאביב נעים אלא בדם ואש ותמרות עשן. יציאת מצרים היתה באביב, "היום אתם יוצאים בחודש האביב". "עת הזמיר" מגיעה אז, וזהו גם הזמן לזמירות חדשות ולתקוות חדשות.…

להמשך קריאה אביב של גאולה – ישראל אריאל

בחפזון יצאנו ממצרים – הרב יצחק שפירא

היציאה החפוזה לגאולה נשארת בזכרון ישראל לעולם ועד. "וככה תאכלו אותו, מתניכם חגורים.. ואכלתם אותו בחפזון פסח הוא לה'". "כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה". חז"ל כבר השוו בין יציאת מצרים, שהיתה…

להמשך קריאה בחפזון יצאנו ממצרים – הרב יצחק שפירא