י"ט בכסלו – על מה החגיגה?! | מייל שבועי פרשת וישלח תשפ"א

לום לידידינו היקרים! השבת הקרובה חלה בי"ט בכסלו. ככל שחולפות השנים, נראה שכמעט אין מי שאינו מכיר או שמע על י"ט כסלו - חג גאולתו של האדמו"ר הזקן ממאסרו ויום פטירתו של…

להמשך קריאה י"ט בכסלו – על מה החגיגה?! | מייל שבועי פרשת וישלח תשפ"א

ה'אותיות הקטנות' – גם לך קשה? | מייל שבועי פרשת ויצא תשפ"א

בס"ד שלום לידידינו היקרים! בפרשת ויצא כולה יעקב אבינו נמצא בחרן. הפרשה פותחת ביציאתו של יעקב מבאר שבע ומסיימת בגל-עד שיעקב הקים בגבול ארץ ישראל בחזרתו מחרן. מבין שלשת האבות יעקב…

להמשך קריאה ה'אותיות הקטנות' – גם לך קשה? | מייל שבועי פרשת ויצא תשפ"א

פיצול אישיות – מה עושים? | מייל שבועי פרשת תולדות תשפ"א

בס"ד שלום לידידינו היקרים! אנו נמצאים בפרשת תולדות ונפגשים לראשונה עם תולדותיו של יצחק, אלו הם יעקב ועשו. הדבר הראשון שאנו פוגשים בתולדות אלו היא המריבה ביניהם – 'ויתרוצצו הבנים בקרבה' – ואכן מאז ועד…

להמשך קריאה פיצול אישיות – מה עושים? | מייל שבועי פרשת תולדות תשפ"א

לא בגלל המאמץ שלך… | מייל שבועי פרשת חיי שרה תשפ"א

בס"ד שלום לידידינו היקרים! שלשת 'גיבורי הפרשה' שלנו, פרשת חיי שרה, הם יצחק-החתן, רבקה-הכלה, והעבד הנשלח להביא את רבקה מארם נהריים, כאשר רוב הפרשה נסובה סביב שידוך יצחק ורבקה. על שלשה דברים העולם…

להמשך קריאה לא בגלל המאמץ שלך… | מייל שבועי פרשת חיי שרה תשפ"א

נשמה – אתה לא רק חתימה על נייר… | מייל שבועי פרשת וירא תשפ"א

בס"ד שלום לידידינו היקרים! בפרשת וירא אנו מוצאים את המלאכים הבאים בשליחותו של ה' ומבשרים לאברהם ושרה על לידת יצחק. שנים מהמלאכים אף ממשיכים לשליחות נוספת – הפיכת סדום והצלת לוט ובנותיו. במאמר השבוע נדבר…

להמשך קריאה נשמה – אתה לא רק חתימה על נייר… | מייל שבועי פרשת וירא תשפ"א

'לך לך' – איפה זה אצלי בנפש? | מייל שבועי פרשת לך לך תשפ"א

נקודה מתומצתת לפרשת לך לך - מתוך השיחה השבועית לתלמידי 'דורשי יחודך'. ה' מצווה על אברהם אבינו - 'לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך'. כיצד הציווי הזה…

להמשך קריאה 'לך לך' – איפה זה אצלי בנפש? | מייל שבועי פרשת לך לך תשפ"א

הפרעות קשב? לא עוד! | מייל שבועי פרשת נח תשפ"א

בס"ד שלום לידידים היקרים! פרשת נח פותחת את החורף בכל שנה, ביום ראשון כבר נבקש על הגשמים, ואף על פי שאנו לא מעוניינים במבול, אנו כן מתפללים לשנה ברוכה וגשומה, עם המון…

להמשך קריאה הפרעות קשב? לא עוד! | מייל שבועי פרשת נח תשפ"א

'ויעקב הלך לדרכו…' – יוצאים לדרך! | מייל שבועי פרשת בראשית תשפ"א

בס"ד שלום לכם! "כפי שמעמיד אדם עצמו בשבת בראשית - כך הולכת כל השנה" (הרבי הריי"צ). אנו מתחילים מבראשית, וצריכים להעמיד את עצמנו באופן של התחלה חדשה שתשפיע בעזרת ה' על כל…

להמשך קריאה 'ויעקב הלך לדרכו…' – יוצאים לדרך! | מייל שבועי פרשת בראשית תשפ"א

להתעלות או לרדת למטה? | מייל שבועי ערב חג סוכות תשפ"א

בס"ד שלום לכם! אנו עומדים בימים שבין יום הכיפורים לסוכות. על היציאה מתפילות הימים הנוראים לשמחת סוכות כתוב במדרש - "ובשעה שישראל נפטרים מבתי כנסיות ומבתי מדרשות בת קול יוצאת…

להמשך קריאה להתעלות או לרדת למטה? | מייל שבועי ערב חג סוכות תשפ"א

כל כך קשה לה' לסלוח לנו? | מייל שבועי פרשת האזינו שבת שובה תשפ"א

בס"ד שלום לכם! אנו עומדים לפני יום הכיפורים, בו אנו מתענים בחמשה עינויים, לובשים לבן ועסוקים רוב היום בתפילות, וידויים ותשובה. ישנו דבר מיוחד המאפיין את עבודת יום הכיפורים. זהו הוידוי…

להמשך קריאה כל כך קשה לה' לסלוח לנו? | מייל שבועי פרשת האזינו שבת שובה תשפ"א