איזו תפיסת עולם 'תוקעת' אותנו במצרים? | מייל שבועי פרשת וארא תשפ"א

שלום לידידינו היקרים! אנו נמצאים בעיצומה של גלות מצרים, כאשר בפרשתנו אנו מתחילים לראות את הגאולה משם באמצעות המכות אותן ה' מפליא במצרים. 'למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים…

להמשך קריאה איזו תפיסת עולם 'תוקעת' אותנו במצרים? | מייל שבועי פרשת וארא תשפ"א

דברי תורה לפרשת וארא – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברים עמוקים ורמזים מתוקים מתוך 'דבר תורה יומי' שכתב הרב עצמו. א. פרשתנו פותחת: "וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני הוי'". ופירש רש"י: "'וידבר אלהים אל משה'. דבר אתו…

להמשך קריאה דברי תורה לפרשת וארא – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

לשונות הגאולה בגאולת מצרים ובגאולה העתידה – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

על ארבע לשונות הגאולה. מעובד מדברי הרב. בפרשתנו מופיעות ארבעה לשונות של גאולה: "… והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לא-לקים…". לאחר ארבע לשונות…

להמשך קריאה לשונות הגאולה בגאולת מצרים ובגאולה העתידה – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

לשונות של אהבה – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

ההשוואה בין על לשונות הגאולה ללשונות האהבה בשיר-השירים: אחותי, רעיתי, יונתי, תמתי. מעובד מדברי הרב. חז"ל הקישו בין נישואין לבין יציאת מצרים על יסוד הפסוק "א-לקים מושיב יחידים ביתה [נישואין]…

להמשך קריאה לשונות של אהבה – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

פרשת וארא לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות - מחסד ועד מלכות.מתוך מעין גנים תשס"ב. בעריכת איתיאל גלעדי. חסד: "זוכר חסדי אבות" הפסוק השני ב"ראשון" (על שמו נקראת הפרשה)…

להמשך קריאה פרשת וארא לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

עשר המכות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

מתוך מעין גנים לפרשת וארא. בעריכת איתיאל גלעדי. אל גִנת אגוז ירדתי תכלית עשר המכות היא גאולת דעת ישראל: "כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אתתי…

להמשך קריאה עשר המכות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

ושמנו קראת בשמך – יוסף פלאי

במשך הגלות כביכול אין שמות לעם ישראל, והם חוזרים רק לקראת הגאולה. בתחילת פרשת וארא, לאחר דברי ה' למשה, מופיעה "פרשת היחס" – "אלה ראשי בית אבותם" – ובה יחוסי…

להמשך קריאה ושמנו קראת בשמך – יוסף פלאי

סיפור לפרשת וארא – יוסף פלאי

סיפור מימי השואה המתקשר לפרשה. זהו סיפור על הרב חיים מיכאל דב וייסמנדל זצ"ל, דמות מיוחדת במינה, גדול בתורה וביראה, אשר בשנות הזעם של השואה הנוראה באירופה פעל רבות להצלת…

להמשך קריאה סיפור לפרשת וארא – יוסף פלאי

לצאת מסבלות מצרים – הרב יצחק שפירא

כשמאמינים בה' – מאמינים בגאולה, ולא משלימים יותר עם הגלות. "לכן אמור לבני ישראל אני ה', והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם... ולקחתי אתכם לי לעם…

להמשך קריאה לצאת מסבלות מצרים – הרב יצחק שפירא

בזכות נשים סרבניות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

שפרה ופועה "מסרבות פקודה" לפרעה – מסורת יהודית תקיפה לא לציית לסמכות הפוקדת משהו בניגוד לתורה. כך בונים "בית יהודי"! מעובד מתוך שיעורי הרב. "בשכר נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים"[1].…

להמשך קריאה בזכות נשים סרבניות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג