ר' מרדכי יוסף מאיזביצא – מערכת

ל-ז' טבת יום פטירתו של האדמו"ר רבי מרדכי יוסף מאיזביצא, בעל 'מי השילוח'. ר' מרדכי יוסף היה מגדולי תלמידי ר' שמחה בונים מפרשיסחא. לפני בואו לפרשיסחא, מכר את כל אשר…

להמשך קריאה ר' מרדכי יוסף מאיזביצא – מערכת

ה"בני יששכר" – מערכת

לי"ח בטבת, יום פטירתו של הרב ר' צבי אלימלך שפירא מדינוב, בעל הבני-יששכר. ר' צבי אלימלך היה מגדולי אדמו"רי הונגריה, היה תלמיד לשנים מענקי הדור, ה"חוזה מלובלין" ור' מנחם מנדל…

להמשך קריאה ה"בני יששכר" – מערכת

אדמו"ר הזקן – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

לכ"ד בטבת, יום פטירת אדמו"ר הזקן, ר' שניאור זלמן מליאדי, בעל התניא והשו"ע. מעובד מדברי הרב יצחק גינזבורג שליט"א בכינוס ילדים כ"ד טבת תשס"ז. בצעירותו הגיע אדמו"ר הזקן ללמוד אצל…

להמשך קריאה אדמו"ר הזקן – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

טֵבֵת – חוזרים לגיל עשר – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

טבת הוא החודש העשירי שבו אנחנו 'מקפצים כגדי'... מתוך דף 'התחדשות' ע"פ דברי הרב גינזבורג, בעריכת ניר מנוסי. בן עשר קופץ כגדי נתבונן בשניים ממאפייני חודש טבת: הראשון הוא מזלו,…

להמשך קריאה טֵבֵת – חוזרים לגיל עשר – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

חודש טֵבֵת – חוש הכעס – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

" הרוב הדומם – נוטה להיות בעל החושים הבריאים והעירניים ביותר למצבים בהם ראוי להפעיל כעס". מתוך דף 'התחדשות' מעובד ע"י ניר מנוסי. "כל הכועס – כל מיני גיהנֹם שולטין…

להמשך קריאה חודש טֵבֵת – חוש הכעס – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

טבת: לדעת להנות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

חודש טבת הוא חודש קר וחרפי, נטול חגיגיות מיוחדת. אך חכמינו אפיינו אותו בצורה מעניינת ומפתיעה: "יֶרַח שנהנה גוף מן הגוף"... [מתוך דף התחדשות טבת תשע"ב - מעובד מדברי הרב]…

להמשך קריאה טבת: לדעת להנות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג