חודש טֵבֵת – חוש הכעס – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

" הרוב הדומם – נוטה להיות בעל החושים הבריאים והעירניים ביותר למצבים בהם ראוי להפעיל כעס". מתוך דף 'התחדשות' מעובד ע"י ניר מנוסי. "כל הכועס – כל מיני גיהנֹם שולטין…

להמשך קריאה חודש טֵבֵת – חוש הכעס – מו"ר הרב יצחק גינזבורג