ר' אליהו לאפיאן – מערכת

ל-כ' באלול, יום פטירת הגאון ר' אליהו לאפיאן זצ"ל, מגדולי בעלי המוסר בדור האחרון. ר' אליהו נולד בפולין אך בגיל עשר הגרו הוריו לאמריקה. אליהו הקטן שחשש להגיע לאמריקה, שהיתה…

להמשך קריאה ר' אליהו לאפיאן – מערכת

ה"אהבת ישראל" – מערכת

ל-ב' בסיון, יום פטירתו של האדמו"ר ר' ישראל מוויזניץ זצ"ל, ה"סבא קדישא" בעל ה"אהבת ישראל". ר' ישראל, נולד בשנת ה'תר"ך ונקרא על שם סבו הגדול ר' ישראל מרוזין, ואכן התמזגו…

להמשך קריאה ה"אהבת ישראל" – מערכת

אברהם בן אברהם – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בסיפור חייו של גר-הצדק, הגרף פוטוצקי. סיכום שיעור של הרב יצחק גינזבורג שליט"א (נרשם ע"י איתיאל גלעדי). חז"ל מלמדים כי שבועות, זמן מתן תורתנו, הוא יום הפטירה (וגם יום…

להמשך קריאה אברהם בן אברהם – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

ר' מנחם מענדל מויטבסק – מערכת

ל-א' באייר, יום פטירתו של ר' מנחם מנדל מויטבסק-טבריה. הצדיק ר' מנחם מענדל מויטבסק היה מתלמידיו הגדולים של ר' דוב בער, המגיד ממעזריטש, ממשיכו של הבעש"ט. משנסתלק המגיד, היה הרמ"מ…

להמשך קריאה ר' מנחם מענדל מויטבסק – מערכת

הצמח צדק מקדש את הלבנה – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

לימוד סיפור על הצמח-צדק, ר' מנחם מנדל מליובאוויטש, ליום ההילולא י"ג בניסן. מעובד מדברי הרב גינזבורג. בחורף בליובאוויטש, כמו בכל רוסיה, היה שלג וכו' והיה מאד קשה לקדש את הלבנה,…

להמשך קריאה הצמח צדק מקדש את הלבנה – מו"ר הרב יצחק גינזבורג