ר' אייזיק מהאמיל – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

לכ"ו אייר, יסוד שביסוד, יום פטירתו של ר' אייזיק מהאמיל, מגדולי חסידי חב"ד. מעובד מדברי מו"ר הרב יצחק גינזבורג שליט"א. רבי אייזיק היה מגדולי החסידים של אדמו"ר הזקן (שהתבטא ביחס…

להמשך קריאה ר' אייזיק מהאמיל – מו"ר הרב יצחק גינזבורג