ר' נפתלי צבי מרופשיץ – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

ל-י"א באייר, יום פטירתו של ר' נפתלי צבי מראפשיץ. מתוך דברי הרב יצחק גינזבורג שליט"א (כינוס ילדים י"ג אייר תשס"ז. לא מוגה). רבי נפתלי צבי מראפשיץ היה מגדולי תלמידי הנעם אלימלך…

להמשך קריאה ר' נפתלי צבי מרופשיץ – מו"ר הרב יצחק גינזבורג