בין הוללות לשמחה, בין בשלח לכי תצא | מייל שבועי פרשת תרומה תשפ"א

בס"ד שלום לידידים היקרים! שבת זכור בפתח, ואנו מקוים שאתם כבר מתכוננים לפורים ו'מרבין בשמחה' מיום ליום! לעתים, נראית לנו שמחת פורים כהוללות אחת גדולה, האמנם זו היתה כוונתם של…

להמשך קריאה בין הוללות לשמחה, בין בשלח לכי תצא | מייל שבועי פרשת תרומה תשפ"א

דברי תורה לפרשת תרומה – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברים עמוקים ורמזים מתוקים מתוך 'דבר תורה יומי' שכתב הרב עצמו. א.  "וידבר הוי' אל משה לאמר. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו…

להמשך קריאה דברי תורה לפרשת תרומה – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

פרשת תרומה לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות - מחסד ועד מלכות.מתוך מעין גנים תשס"ב. בעריכת איתיאל גלעדי. חסד: "ממלכת כהנים" כבפרשות רבות, "ראשון" הוא רקע לכל הפרשה –…

להמשך קריאה פרשת תרומה לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

והיה מחניך קדוש, ועשו לי מקדש – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

על סמיכות המצוות "לא ישבו בארצך" ו"ועשו לי מקדש". מעובד מדברי הרב. פי שיטת הרמב"ם במנין תריג מצות תורתנו הקדושה (וכן ספר החנוך וכל מוני המצות הנמשכים אחריהם), מצות "שלא להושיב עובדי…

להמשך קריאה והיה מחניך קדוש, ועשו לי מקדש – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

המקדש בקו האופק – יוסף פלאי

בניין המקדש בתוך המערכת הכוללת של כינון מלכות ישראל "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". מדברי הרמב"ם בתחילת הלכות בית-הבחירה, עולה כי ציווי זה אינו מתייחס רק לשעתו, להקמת המשכן על…

להמשך קריאה המקדש בקו האופק – יוסף פלאי

לאהוב את הפרטים – הרב יצחק שפירא

פרטי הפרטים במשכן – סוד האהבה בין ישראל לקב"ה. הפרטים ונדבת-הלב בעשיית המשכן וכליו אנו נפגשים עם ציוויים מפורטים ומדוייקים במיוחד – "ועשו ארון עצי שיטים, אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו…

להמשך קריאה לאהוב את הפרטים – הרב יצחק שפירא

נדבת המשכן – רצוא ושוב – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

"ויקחו לי תרומה", "ועשו לי מקדש" – חיבור נדבת הלב הרץ למעלה עם השראת השכינה היורדת למטה, בסוד "רצוא ושוב". הפרשיה הפותחת את פרשת תרומה מהווה מעין כותרת לכל הפרשות…

להמשך קריאה נדבת המשכן – רצוא ושוב – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

מי יבנה את המקדש? – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

לאיזה בית מקדש אנו מצפים? כזה שמהווה הופעת האלוקי, הניסי והנשגב, או כזה שאנו נבנה בעשר אצבעותינו? ואולי משהו שיש בו משני הדברים, בידי אדם ובידי שמים גם יחד, מתוך…

להמשך קריאה מי יבנה את המקדש? – מו"ר הרב יצחק גינזבורג